"At line" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"At line" Türkçe çeviri

EN

At line

volume_up
When you press ENTER, another bullet appears on the next line.
ENTER tuşuna bastığınızda, bir sonraki satırda başka bir madde işareti belirir.

Türkçe' de "At line" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick Size, and then click a line size, which determine the thickness of the line.
Boyut'u tıklatın ve ardından çizgi kalınlığını belirleyen çizgi boyutu tıklatın.
EnglishClick Size, and then click a line size, which determines the thickness of the line.
Boyut'u tıklatın ve ardından çizgi kalınlığını belirleyen çizgi boyutu tıklatın.
EnglishIn Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.
1. adımda Kime veya Bilgi satırı'nı seçip diğer hesabınızın e-posta adresini girin.
EnglishOur line of in-car products enable you to stay connected while on the road, safely.
Araç içi ürün serimiz yoldayken de emniyetli bir şekilde iletişimde kalmanızı sağlar.
EnglishTo draw a vertical line, press and hold the Shift key and draw up or down.
Dikey çizgi çizmek için Shift tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı çizin.
EnglishTo draw a line using the background color, right-click while you drag the pointer.
Arka plan rengini kullanarak bir çizgi çizmek için, işaretçiyi sürüklerken sağ tıklatın.
EnglishSelect this option if line breaks are important, such as in a list or in a poem.
Satır sonları önemliyse (liste veya şiir gibi) bu seçeneği belirleyin.
EnglishTo draw, drag the pointer across the drawing area and make a squiggly line.
Çizim yapmak için, işaretçiyi çizim alanında sürükleyerek dalgalı bir çizgi oluşturun.
EnglishContact your telephone company to verify the quality of your phone line.
Telefon hattınızın kalitesinden emin olmak için telefon şirketinize başvurun.
EnglishDigital Subscriber Line (DSL) and cable are two of the most common broadband connections.
Dijital Abone Hattı (DSL) ve kablo, en önemli geniş bant bağlantılarından ikisidir.
EnglishEnter both lines of characters, beginning with the top line, no spaces.
Karakterlerin her iki satırını da üst satırdan başlayarak ve boşluk bırakmadan girin.
EnglishFor advanced users, open the Command Prompt window to use command line tools.
Gelişmiş kullanıcılar, Komut İstemi penceresini açarak komut satırı araçlarını kullanabilirler.
EnglishClick Size, and then click a line size, which determines the thickness of the brush stroke.
Boyut'u tıklatın ve ardından fırça vuruşu kalınlığını belirleyen çizgi boyutu tıklatın.
EnglishTo change the outline size, click Size, and then click a line size (thickness).
Anahat boyutunu değiştirmek için Boyut'u tıklatın ve ardından çizgi boyutunu (kalınlık) tıklatın.
EnglishConnect the last line to the first line to finish drawing the polygon and to close the shape.
Çokgen çizimi bitirip şekli kapatmak için son çizgiyi ilk çizgiye bağlayın.
EnglishWhen you press ENTER, another bullet appears on the next line.
ENTER tuşuna bastığınızda, bir sonraki satırda başka bir madde işareti belirir.
EnglishTap to select or clear the Preserve line breaks from notes option.
Notlardaki satır sonlarını koru seçeneğine dokunarak seçin veya temizleyin.
EnglishAlso by default, a connection does not redial if the line is dropped.
Ayrıca yine varsayılan olarak, hat kesilirse bağlantı yeniden aramaz.
EnglishUse the VTNT terminal type if you are running advanced command-line applications, such as .
gibi gelişmiş komut satırı uygulamalarını çalıştırıyorsanız, VTNT terminal türünü kullanın.
EnglishPowerline networks can be affected by interference and "noise" on the line.
Powerline ağları hattaki girişim ve "gürültü"den etkilenebilir.

Türkçe de "At line" için benzer çeviriler

line isim
at one time zarf
at one time
border line isim
date line isim
Goto line
dialed line
drop line
idle line isim
color line isim
dotted line isim
end of line
cmd line isim
inactive line isim
to by line fiil
at all zarf