"at home" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at home" Türkçe çeviri

TR
TR
EN

at home {zarf}

volume_up
at home
For information about printing your photos at home, see Print a picture.
Evde fotoğraflarınızı yazdırma hakkında bilgi edinmek için bkz. Resim yazdırma.
Stay focused and productive at home or on the road.
Evde ve yolda odağınızı ve üretkenliğinizi kaybetmeyin.
Show off home movies and slide shows by streaming them to your TV.
Evde hazırladığınız filmleri ve slayt gösterilerini televizyonunuzda yayınlayarak sergileyin.

Türkçe' de "at home" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn Movie Maker, on the Home tab, in the Add group, click Add videos and photos.
Movie Maker'da Giriş sekmesindeki Ekle grubunda Video ve fotoğraf ekle'yi tıklatın.
EnglishNow each time you open a new tab, Internet Explorer will display your home page.
Bundan sonra yeni bir sekme açtığınızda Internet Explorer, giriş sayfanızı gösterir.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Eş Ağ Gruplandırma ve Ev Grubu Sağlayıcısı hizmetlerinin her ikisi de çalışmalıdır.
EnglishInkBall is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
InkBall, Windows Vista Home Basic'e ve Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir.
Englishand HomeGroup: frequently asked questions.
Daha fazla bilgi için, bkz. Ev grubu nedir? ve Ev Grubu: sık sorulan sorular.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Eş Ağ Gruplandırma ve Ev Grubu Sağlayıcısı‌ hizmetlerinin her ikisi de çalışmalıdır.
EnglishInternet Explorer will show your home page each time you open a new browsing session.
Internet Explorer yeni bir tarama oturumu açtığınızda giriş sayfanızı gösterir.
EnglishYou can use a wireless connection to connect the Extender device to your home network.
Extender aygıtını ev ağınıza bağlamak için kablosuz bağlantı kullanabilirsiniz.
EnglishWindows Media Center is included in Windows Vista Home Premium and Ultimate editions.
Windows Media Center, Windows Vista Home Premium ve Ultimate sürümlerinde bulunur.
EnglishThey include the arrow keys, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE, and INSERT.
Bunlar arasında, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ve Insert yer alır.
EnglishHomeGroup makes it easy to share your libraries and printers on a home network.
Ev Grubu, ev ağındaki kitaplık ve yazıcılarınızı paylaşmayı kolaylaştırır.
EnglishThis is usually not the case if you are using a work laptop and a home computer.
İş dizüstü bilgisayarı ve ev bilgisayarı kullanıyorsanız, genellikle durum bu değildir.
EnglishThe variety of options for home networking can make buying decisions difficult.
Çok çeşitli ev ağı seçeneği olması satın alma kararlarının zorlaşmasına neden olabilir.
EnglishAfter you create a homegroup, add the other computers on your home network to it.
Ev grubu oluşturduktan sonra, ev ağınızdaki diğer bilgisayarları ekleyin.
EnglishDevice Stage is like a home page for select compatible devices and printers.
Device Stage, uyumlu özel aygıt ve yazıcılar için bir giriş sayfası gibidir.
EnglishYou can also have Internet Explorer show your main home page when you open new tabs.
Internet Explorer ayrıca yeni sekmeler açtığınızda ana giriş sayfanızı gösterebilir.
EnglishChess Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
Chess Titans, Windows Vista Home Basic veya Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir.
EnglishIf you have a home network, connect both your old and new computers to the network.
Bir ev ağınız varsa, hem eski hem de yeni bilgisayarlarınızı ağa bağlayın.
EnglishHowever, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.
Ancak, veri DVD'leri tipik olarak çoğu ev DVD yürütücüsüyle uyumlu değildir.
EnglishFor information about printing your photos at home, see Print a picture.
Evde fotoğraflarınızı yazdırma hakkında bilgi edinmek için bkz. Resim yazdırma.

Türkçe de "at home" için benzer çeviriler

home isim
home
Turkish
at one time zarf
at one time
to get home fiil
Turkish
at all zarf
at any rate zarf
at once zarf
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
at work zarf
Turkish
mobile home isim
Turkish