EN

at first {isim}

volume_up
at first
First, on the computer that the printer is plugged in to, follow these steps.
İlk önce, yazıcının takılı olduğu bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin.
İlk önce: birkaç fotoğraf alın.
İlk önce hangi program planlandı?

Türkçe' de "at first" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFirst, make sure that the network is still available and you can still access it.
Öncelikle ağın kullanılabilir olduğundan ve ağa erişebildiğinizden emin olun.
EnglishType the text you want to appear for the first bullet, and then press ENTER.
İlk madde işareti için görünmesini istediğiniz metni yazın ve sonra ENTER'a basın.
EnglishSome Microsoft devices do not have First Connect buttons on their transceivers.
Bazı Microsoft aygıtlarında, alıcı-vericilerin üzerinde İlk Bağlantı düğmesi bulunmaz.
EnglishTo upgrade your edition, you’ll need to install the Windows 8 Pro Pack first.
Sürümünüzü yükseltmek için önce Windows 8 Pro Paketini yüklemeniz gerekir.
EnglishCharge your headset before the first use and whenever the built-in battery is depleted.
İlk kullanım öncesinde ve yerleşik pil her bittiğinde kulaklığınızı şarj edin.
EnglishThe language you select as the default will display when you first start your computer.
Bilgisayarı ilk başlattığınızda varsayılan olarak seçtiğiniz dil görüntülenir.
EnglishFirst, on the computer that the printer is plugged in to, follow these steps.
İlk önce, yazıcının takılı olduğu bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin.
EnglishThe first step to making a movie in Movie Maker is to add videos and photos.
Movie Maker'da film yapmaya başlamanın ilk adımı videoları ve fotoğrafları eklemektir.
EnglishThe first time you start it, you'll need to enter the information you got from your ISP.
Programı ilk kez başlattığınızda, ISS'nizden aldığınız bilgileri girmeniz gerekir.
EnglishThis is legal only if executed immediately following the enemy pawn's first move.
Bu, yalnızca rakip piyonun ilk hamlesinin hemen sonrasında yapılabilir.
EnglishNext, drag the file or folder from the first folder to the second folder.
Daha sonra, dosyayı veya klasörü birinci klasörden ikinci klasöre sürükleyin.
EnglishThe first section in the Ease of Access Center includes quick access to four common tools:
Erişim Kolaylığı Merkezi'nin ilk bölümünde dört ortak araca hızlı erişim bulunur:
EnglishFirst, you should make sure that your printer is connected to your computer and turned on.
Öncelikle yazıcınızın bilgisayarınıza bağlı ve açık durumda olduğundan emin olun.
EnglishWhen adding hardware that uses a USB cable, you don't need to turn off the computer first.
USB kablosu kullanan bir donanım eklerken önce bilgisayarı kapatmanız gerekmez.
EnglishIf you're using the Messaging app for the first time, you first need to add your contacts.
Mesajlaşma uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız, öncelikle kişi eklemeniz gerekir.
EnglishIn some cases, you might have created them when you first set up your PC.
Bazı durumlarda, bilgisayarınızı ilk kez ayarlarken bunları oluşturmuş olabilirsiniz.
EnglishWhen you first install Internet Explorer, you might have only one provider installed.
Internet Explorer'ı ilk yüklediğinizde, tek bir sağlayıcı yüklü olabilir.
EnglishTo turn on InPrivate Filtering for the first time, follow these steps:
InPrivate Filtreleme'yi ilk kez etkinleştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishNext, drag the file or folder from the first folder to the second folder.
Daha sonra, dosya veya klasörü birinci klasörden ikinci klasöre sürükleyin.
EnglishWhen you first install Internet Explorer, you might have only one provider installed.
Internet Explorer'ı ilk yüklediğinizde, tek bir sağlayıcı yüklü olabilir.

Türkçe de "at first" için benzer çeviriler

first sıfat
Turkish
first
Turkish
first zarf
Turkish
at one time zarf
at one time
find first
at all zarf
at any rate zarf
at home zarf
Turkish
at once zarf
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
at work zarf
Turkish
at a time zarf
Turkish
at that place zarf
Turkish
at bat isim
at Category Number isim