"At a glance" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"At a glance" Türkçe çeviri

EN

At a glance

volume_up
By looking at a file's icon, you can tell at a glance what kind of file it is.
Dosyanın simgesine bakarak bir bakışta dosya türünü söyleyebilirsiniz.
At a glance you’re able to see which tabs go together.
Hangi sekmelerin ilişkili olduğunu bir bakışta görebilirsiniz.
Compare all three touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Beş adet dokunmatik farenin tümünü bir bakışta kıyaslayın Sizin için Doğru Olan Touch Mouse'u Bulun:

Türkçe' de "At a glance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishBy looking at a file's icon, you can tell at a glance what kind of file it is.
Dosyanın simgesine bakarak bir bakışta dosya türünü söyleyebilirsiniz.
EnglishCompare all three touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Beş adet dokunmatik farenin tümünü bir bakışta kıyaslayın Sizin için Doğru Olan Touch Mouse'u Bulun:
EnglishCompare all five touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Beş adet dokunmatik farenin tümünü bir bakışta kıyaslayın Sizin için Doğru Olan Touch Mouse'u Bulun:
EnglishAt a glance you’re able to see which tabs go together.
Hangi sekmelerin ilişkili olduğunu bir bakışta görebilirsiniz.
EnglishBe aware of your battery power, at a single glance.
EnglishIt contains mini-programs called gadgets, which offer information at a glance and provide easy access to frequently used tools.
Bir bakışta bilgi sunan ve sık kullanılan araçlara kolay erişim sağlayan, araçlar olarak adlandırılan küçük programlar içerir.
EnglishWindows contains mini-programs called gadgets, which offer information at a glance and provide easy access to frequently used tools.
Windows , bir bakışta bilgi sunan ve sık kullanılan araçlara kolay erişilmesini sağlayan araçlar adında mini programlar içerir.
EnglishLocated on the taskbar, it displays all your options—Wi‑Fi, mobile broadband, dial-up, or corporate VPN— in a single glance.
Görev çubuğunda bulunan bu menü Wi‑Fi, mobil geniş bant, çevirmeli ağ veya şirket VPN'si gibi tüm seçeneklerinizi bir bakışta gösterir.
EnglishInternet Explorer at a glance
EnglishLocated on the taskbar, it shows you all your networking options—Wi‑Fi, mobile broadband, dial-up, or corporate VPN—in a single glance.
Görev çubuğunda bulunur ve Wi‑Fi, mobil geniş bant, çevirmeli ağ veya şirket VPN'si gibi tüm ağ seçeneklerinizi bir bakışta size gösterir.
EnglishWindows 8 includes the beautiful new Start screen with tiles that show you at a glance what's going on with your apps and friends.
Windows 8, uygulamalar ve arkadaşlarınızla ilgili yenilikleri bir bakışta size gösteren kutucuklara sahip güzel ve yeni bir Başlangıç ekranını içerir.
EnglishThe streamlined interface shows more messages at a glance, and the new toolbar helps you complete everyday email tasks with fewer clicks.
Kullanışlı arabirim, bir bakışta daha çok ileti gösterir ve yeni araç çubuğu günlük e-posta görevlerinizi daha az tıklamayla tamamlamanızı sağlar.
EnglishPut all your favorite apps, sites, and people on the Start screen, get live updates at a glance, and get to anything with a tap or a click.
Favori uygulamalarınızı, sitelerinizi ve kişilerinizi Başlangıç ekranınıza sabitleyin, en son güncellemeleri bir bakışta görün ve tek tıkla istediğiniz her şeye ulaşın.
EnglishPut all your favourite apps, sites, and people on the Start screen, get live updates at a glance, and get to anything with a tap or a click.
Favori uygulamalarınızı, sitelerinizi ve kişilerinizi Başlangıç ekranınıza sabitleyin, en son güncellemeleri bir bakışta görün ve tek tıkla istediğiniz her şeye ulaşın.
EnglishThe battery icon changes appearance to display the current state of your battery, so that you can view how much charge remains on your battery at a glance.
Pil simgesi pilinizin geçerli durumunu görüntülemek için görüntü değiştirir, böylece pilinizin ne kadar şarjı kaldığını bir bakışta görüntüleyebilirsiniz.
EnglishPut all your favourite Windows 8 apps, sites, and people on the Start screen, get live updates at a glance, and get to almost anything with a tap or a click.
Favori uygulamalarınızı, sitelerinizi ve kişilerinizi Başlangıç ekranınıza sabitleyin, en son güncellemeleri bir bakışta görün ve tek tıkla istediğiniz her şeye ulaşın.

Türkçe de "At a glance" için benzer çeviriler

a tanımlık
Turkish
a
Turkish
at a time zarf
Turkish