"association" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"association" Türkçe çeviri

TR
TR

"American Medical Association" İngilizce çeviri

EN
EN

association {isim}

volume_up
association (ayrıca: fraternity)
TR

American Medical Association

volume_up
American Medical Association

Türkçe' de "association" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishLocate and select the saved association file, and then click Open.
Kaydedilen ilişkilendirme dosyasını bulup seçin ve Aç'ı tıklatın.
Englishinternational council of aircraft owners and pilot association (IAOPA)
uluslar arası uçak sahipleri ve pilotlar derneği konseyi
Englishinternational council of aircraft owners and pilot association (IAOPA)
uluslar arası uçak sahipleri ve pilotlar derneği konseyi
EnglishAfter saving the device association file, you can load it later on to go back to those color settings for the selected device.
Resim veya grafik düzenleme programınız da renk profillerini seçmenize izin verebilir.
EnglishYou cannot change an association for a file type or protocol and leave it blank or disassociated.
Dosya türü veya protokole yönelik ilişkilendirmeyi değiştiremez, boş veya ilişkilendirilmemiş olarak bırakamazsınız.
Englishfile association in the registry might be damaged.
Englishinternational air transport association (IATA)
Englishinternational air transport association (IATA)
Englishgeneral aviation manufacturer association (GAMA)
Englishgeneral aviation manufacturer association (GAMA)
EnglishEach device association file contains information about which color profile was the default when the file was saved.
Her aygıt ilişkilendirme dosyasında, dosya kaydedildiğinde hangi renk profilinin varsayılan olduğu hakkında bilgiler vardır.
Englishaircraft owners and pilot association (AOPA)
Englishaircraft owners and pilot association (AOPA)
EnglishEach device association file contains information about which color profile was the default in that set of profiles when the file was saved.
Renk Yönetimi'ndeki varsayılan profiller, başka bir programda belirli bir seçim yapılmadığında kullanılır.
Englishexperimental aircraft association (EAA)
Englishexperimental aircraft association (EAA)
EnglishEEC-Turkey Association Agreement
EnglishEEC-Turkey Association Agreement
EnglishInternational travel association
EnglishInternational hotel association