EN

associated with ..

volume_up
associated with .. (ayrıca: associate)
It then applies the default action associated with that threat level.
Daha sonra tehdit düzeyi ile ilişkilendirilmiş varsayılan eylemi gerçekleştirir.
Use the details pane to see the most common properties associated with the selected file.
Seçili dosyayla ilişkilendirilmiş en yaygın özellikleri görüntülemek için ayrıntılar bölmesini kullanın.
Permissions are rules associated with objects on a computer or network, such as files and folders.
İzinler, bilgisayardaki veya ağdaki dosya ve klasör gibi nesnelerle ilişkilendirilmiş kurallardır.
associated with ..
The following procedure cleans up files associated with your user account.
Aşağıdaki yordam, kullanıcı hesabınız ile ilişkili dosyaları siler.
Click the Details tab to see all the properties associated with this file.
Bu dosya ile ilişkili tüm özellikleri görmek için Ayrıntılar sekmesini tıklatın.
If you need to see all the properties that are associated with a file, follow these steps:
Bir dosya ile ilişkili tüm özellikleri görmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki adımları uygulayın:

Türkçe' de "associated with .." için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick the Details tab to see all the properties associated with this file.
Bu dosya ile ilişkili tüm özellikleri görmek için Ayrıntılar sekmesini tıklatın.
EnglishYou can have one or more alternate email addresses associated with your account.
Hesabınızla ilişkili bir veya birden çok alternatif e-posta adresine sahip olabilirsiniz.
EnglishThe Details pane shows the most common properties associated with the selected file.
Ayrıntılar bölmesi, seçilen dosyayla ilgili en yaygın kullanılan özelikleri gösterir.
EnglishAny services associated with the process are highlighted on the Services tab.
İşlemle ilişkili hizmetler varsa bunlar Hizmetler sekmesinde vurgulanır.
EnglishIt then applies the default action associated with that threat level.
Daha sonra tehdit düzeyi ile ilişkilendirilmiş varsayılan eylemi gerçekleştirir.
EnglishMicrosoft won’t share info associated with your Microsoft account without your permission.
Microsoft sizin izniniz olmadan Microsoft hesabınızla ilişkili bilgileri paylaşmaz.
EnglishThe process associated with the program is highlighted on the Processes tab.
Programla ilişkili işlem, İşlemler sekmesinde vurgulu şekilde görünür.
EnglishA linked online ID can be associated with 10 Windows user accounts.
Bağlı bir çevrimiçi kimlik 10 Windows kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilebilir.
EnglishThe following procedure cleans up files associated with your user account.
Aşağıdaki yordam, kullanıcı hesabınız ile ilişkili dosyaları siler.
EnglishIf you need to see all the properties that are associated with a file, follow these steps:
Bir dosya ile ilişkili tüm özellikleri görmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishIt'll move to the other side and won't be associated with that person anymore.
Diğer tarafa taşınır ve o kişiyle bir daha ilişkilendirilmez.
EnglishClick any shortcut on the toolbar to open its associated program or file.
Araç çubuğundaki kısayolları tıklatarak, onlarla ilişkili program veya dosyaları açabilirsiniz.
EnglishThe following procedure deletes files associated with your user account.
Aşağıdaki yordam kullanıcı hesabınızla ilişkili dosyaları siler.
EnglishWhen you double-click a file, an associated program automatically opens if it's not already open.
Dosya çift tıklatıldığınızda, zaten açık değilse ilişkili program otomatik olarak açılır.
EnglishIf there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
Hizmetlerin bir kısmı ile ilişkili bir ücret söz konusuysa, bu ücreti ödemeyi kabul edersiniz.
EnglishThe programs that you run on your computer have processes associated with them that start the program.
Bilgisayarınızda çalıştırdığınız programların, kendilerini başlatan işlemleri vardır.
EnglishThe Details pane is convenient, but it doesn't show all of the properties that are associated with a file.
Ayrıntılar bölmesi kullanılabilir, ancak bir dosyanın tüm özelliklerini göstermez.
EnglishThe new calibration will be associated with your screen display and used by color-managed programs.
Yeni ayar ekranınızla ilişkilendirilir ve renk yönetim programları tarafından kullanılır.
EnglishTo open a file, you must have a program that is associated with it.
Dosya açmak için bununla ilişkili bir programınız olması gerekir.
EnglishYou can have one or more phone numbers associated with your account.
Hesabınızla ilişkili bir veya birden telefon numarası olabilir.

Türkçe de "associated with .." için benzer çeviriler

with edat
Turkish
to catch up with fiil
to put up with fiil
comply with fiil
to be acquainted with fiil
Turkish
to collide with fiil
to come down with fiil
to comply with fiil
to cope with fiil
to play with fiil
to confer with fiil
to concur with fiil
to condole with fiil
deal with isim
Turkish
angry with
Alert with
Turkish
connect with