EN

Assistant {isim}

volume_up
yardımcı uçuş öğretmeni
yardımcı uçuş öğretmeni
To install most devices, such as a mobile phone, keyboard, mouse, or personal digital assistant (PDA), you can use Bluetooth Devices in Control Panel.
Cep telefonu, klavye, fare veya kişisel dijital yardımcı (PDA) gibi çoğu aygıtı yüklemek için, Denetim Masası'ndaki Bluetooth Aygıtları'nı kullanabilirsiniz.
Assistant

Türkçe' de "Assistant" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWhen prompted by your browser, open, save, or run Upgrade Assistant.
Tarayıcınız sorduğunda, Yükseltme Yardımcısı'nı açın, kaydedin veya çalıştırın.
EnglishUpgrade Assistant will do all that for you—and you don't need to buy the upgrade to run it.
Yükseltme Yardımcısı'nı çalıştırmak için yükseltmeyi satın almanız gerekmez.
EnglishThe Program Compatibility Assistant detects known compatibility issues in older programs.
Program Uyumluluk Yardımcısı, eski programlarda bilinen uyumluluk sorunlarını algılar.
EnglishYou can buy Windows 8 using Upgrade Assistant in the following countries and regions:
Yükseltme Yardımcısı'nı kullanarak aşağıdaki ülke ve bölgelerde Windows 8 satın alabilirsiniz:
EnglishBefore upgrading to Windows 8, we recommend that you run the Windows 8 Upgrade Assistant.
Windows 8'e yükseltme yapmadan önce Windows 8 Yükseltme Yardımcısı'nı çalıştırmanız önerilir.
EnglishDepending on your Internet connection, Upgrade Assistant might take several minutes to install.
Internet bağlantınıza bağlı olarak, Yükseltme Yardımcısı'nın yüklenmesi biraz sürebilir.
EnglishUpgrade Assistant will provide you with an error message if your processor doesn't support PAE and SSE2.
İşlemciniz PAE ve SSE2'yi desteklemiyorsa Yükseltme Yardımcısı bir hata iletisi verir.
EnglishOn the Buy Windows page, tap or click Get started to install Windows 8 Upgrade Assistant.
Windows 8 Yükseltme Yardımcısı'nı yüklemek için Windows satın alın sayfasında Başlayın'a dokunun veya tıklayın.
EnglishTo check if your PC meets these requirements, you can run the Upgrade Assistant.
Bilgisayarınızın bu gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını denetlemek için Yükseltme Yardımcısı'nı çalıştırabilirsiniz.
EnglishUpgrade Assistant will check the compatibility of your PC and walk you through the upgrade process.
Yükseltme Yardımcısı bilgisayarınızın uyumluluğunu denetler ve yükseltme işleminde size kılavuzluk eder.
EnglishTo buy, download, and install Windows 8 run Upgrade Assistant from here.
Windows 8'i satın almak, indirmek ve yüklemek için burada bulabileceğiniz Yükseltme Yardımcısı'nı çalıştırabilirsiniz.
EnglishWindows 8 Upgrade Assistant will download (it's free *).
Windows 8 Yükseltme Yardımcısı indirilir (ücretsizdir *).
EnglishYes, but you can't do this using Upgrade Assistant.
Evet, ancak Yükseltme Yardımcısı'nı kullanarak yapamazsınız.
EnglishTo do this, tap or click Scheduling assistant.
Bunu yapmak için, Zamanlama yardımcısı'na dokunun veya tıklatın.
EnglishUpgrade Assistant scans your PC to make sure it meets the Windows 8 system requirements.
Yükseltme Yardımcısı, bilgisayarınızınWindows 8 sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için bilgisayarınızı tarar.
EnglishThere are four main things that Upgrade Assistant does:
Yükseltme Yardımcısı genel olarak dört işlem yapar:
EnglishTo learn more about how we use your info, read the Windows 8 Upgrade Assistant privacy statement.
Bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Windows 8 Yükseltme Yardımcısı gizlilik bildirimini okuyun.
EnglishTo buy and download the Windows 8 upgrade over the Internet, you have to first run Upgrade Assistant.
Windows 8 yükseltmesini İnternet üzerinden satın almak ve indirmek için, öncelikle Yükseltme Yardımcısı'nı çalıştırmalısınız.
EnglishThe Program Compatibility Assistant runs automatically when it detects an older program that has a compatibility problem.
Program Uyumluluk Yardımcısı, bir uyumluluk sorunu olan eski bir program saptadığında otomatik olarak çalışır.
EnglishTo run Windows 8 Upgrade Assistant:
Windows 8 Yükseltme Yardımcısı'nı çalıştırmak için:

"assistance" için eşanlamlılar (İngilizce):

assistance