"Assigned By" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Assigned By" Türkçe çeviri

TR
EN

Assigned By

volume_up

Türkçe' de "Assigned By" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWindows cannot detect a computer on a network assigned to the "Public place" location.
Windows, "Genel alan" konumuna atanmış bir ağda bulunan bilgisayarı algılayamaz.
EnglishYou can find out the commands that are assigned to each button by using IntelliPoint software.
IntelliPoint yazılımını kullanarak, her bir düğmeye atanmış komutları bulabilirsiniz.
EnglishA partition is an area of a hard disk that can be formatted and assigned a drive letter.
Bölüm, biçimlendirilebilen ve kendisine bir sürücü harfi atanabilen bir sabit disk alanıdır.
EnglishThe key you typed does not match the key assigned to your copy of Windows.
Yazdığınız ürün anahtarı, elinizdeki Windows kopyasına atanmış anahtar ile eşleşmiyor olabilir.
EnglishA unique number assigned to your computer by the tools (Globally Unique Identifier or GUID)
Araçların bilgisayarınıza atadığı benzersiz numara (Genel Benzersiz Tanımlayıcı veya GUID)
EnglishThe zone to which a website is assigned specifies the security settings that are used for that site.
Bir web sitesine atanan bölge, bu site için kullanılan güvenlik ayarlarını gösterir.
EnglishIn later versions, the wheel button is assigned to Flip 3D.
Sonraki sürümlerde, tekerlek düğmesi 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ne atanmıştır.
EnglishEach mapped drive has a drive letter (such as D) assigned to it.
Eşleştirilmiş her sürücünün bir sürücü harfi olur (örneğin, D).
EnglishIPv6 allows for many more IP addresses to be assigned than IPv4 did.
IPv6, IPv4'ten daha çok IP adresi atanmasına olanak verir.
EnglishIn this version, the wheel button is assigned to Flip 3D.
Bu sürümde, tekerlek düğmesi 3B Hızlı Uygulama Geçişine atanmıştır.
EnglishThe button may also be assigned to a command that you are not familiar with.
EnglishClick All ratings to stream media with any assigned star rating in your Player Library.
Player Kitaplığınızda atanmış yıldız derecelendirmesiyle medya akışı sağlamak için Tüm derecelendirmeler'i tıklatın.
EnglishClick All ratings to stream media assigned any parental rating in your Player Library.
Player Kitaplığınızda ebeveyn derecelendirmelerine atanmış medya akışı sağlamak için Tüm derecelendirmeler'i tıklatın.
EnglishBecause not all computer manufacturers use the same BIOS, different keys are assigned for this purpose.
Tüm bilgisayar üreticileri aynı BIOS'u kullanmadığı için bu amaca yönelik olarak farklı tuşlar atanır.
EnglishThe homegroup is then assigned a secret password, so only you or people you trust can access it.
Daha sonra ev grubuna gizli bir parola atanır, böylece yalnızca güvendiğiniz kişiler ve siz ona erişebilirsiniz.
EnglishWhen you create a homegroup, a password is automatically assigned, but you can change it later.
Bir ev grubu oluşturduğunuzda otomatik olarak bir parola atanır, ancak bu parolayı daha sonra değiştirebilirsiniz.
EnglishThe computer is running Windows Vista and is connected to a network that is assigned to the "Public place" network location.
Bilgisayar Windows Vista çalıştırıyor ve "Genel alan" ağ konumuna atanmış bir ağa bağlı.
EnglishYou can also reassign the button to a different command.The button may also be assigned to a command that you are not familiar with.
Ayrıca, düğmeye farklı bir komut atayabilirsiniz.Düğmeye bilmediğiniz bir komut da atanabilir.
EnglishFor locally attached subnet routes, the gateway address is the IP address assigned to the interface attached to the subnet.
Yerel olarak eklenen alt ağ yollarının ağ geçidi adresi, alt ağa eklenen arabirime atanan IP adresidir.
EnglishThe Home key is automatically assigned to the default Internet browser on your computer, if this browser is supported.
Tarayıcı destekleniyorsa, Home tuşu, otomatik olarak bilgisayarınızdaki varsayılan Internet tarayıcıya atanır.

Türkçe de "Assigned By" için benzer çeviriler

by edat
count by
created by
checked by
Turkish
end by
Turkish
Group by
Turkish