EN

Assign to

volume_up
Assign to (ayrıca: Assign)
Bir yer imine yeni metin ata
Bir yer imine yeni metin ata

Türkçe' de "Assign to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWhen you create a custom user group, you can choose which rights to assign.
Özel bir kullanıcı grubu oluşturduğunuzda, atanacak hakları seçebilirsiniz.
EnglishYou can assign a keyboard shortcut, such as CTRL+P (Print), to a key or mouse button.
Bir tuşa veya fare düğmesine CTRL+P (Print) gibi bir klavye kısayolu atayabilirsiniz.
EnglishYou can assign a macro recorded in IntelliType Pro to a key or a mouse button.
IntelliType Pro'da kaydedilmiş bir makroyu bir tuşa veya bir fare düğmesine atayabilirsiniz.
EnglishYou can assign a macro recorded in IntelliPoint to a key or a mouse button.
IntelliPoint'de kaydedilmiş bir makroyu bir tuşa veya bir fare düğmesine atayabilirsiniz.
EnglishTo record more than two game key sequences, assign more than one button to Gaming Toggle.
İkiden fazla oyun tuş dizisi kaydetmek için, Oyun Geçişi'ne birden fazla düğme atayın.
EnglishJust choose the option in Microsoft Mouse and Keyboard Centre and assign it to a gesture.
Sadece Microsoft Fare ve Klavye Merkezi'nde seçiminizi yapın ve bunu bir harekete atayın.
EnglishYou can assign mouse buttons to perform different commands in different programs.
Fare düğmelerini farklı programlarda farklı komutlar gerçekleştirecekleri şekilde atayabilirsiniz.
EnglishMost network routers assign IP addresses automatically as devices connect to the network.
Ağ yönlendiricilerinin çoğu aygıtlar ağa bağlandığından IP adreslerini otomatik olarak atar.
EnglishIncluded software lets you create and assign macros for enhanced programmability.
Ürünle birlikte verilen yazılım, daha fazla programlanabilirlik için makro oluşturup atamanıza olanak sağlar.
EnglishYou can choose which websites to assign to the Intranet, Trusted, or Restricted zones.
Intranet, Güvenilen Siteler ve Yasak Siteler bölgelerine hangi web sitelerinin atanacağını seçebilirsiniz.
EnglishYou can assign these keys to open your favorite Web pages, files, or folders.
Bu tuşları sık kullanılan Web sayfalarınızı, dosyalarınızı veya klasörlerinizi açacak şekilde atayabilirsiniz.
EnglishSwitch among three banks of six programmable macro keys to assign up to 18 macros per profile.
Üç sıralık altı programlanabilir makro tuşu arasında dolaşarak her bir profil için 18’e kadar makro ekleyin.
English(For more information, see Create and assign a ringtone for your mobile phone using Device Stage.)
Mobil aygıtla müzik, resim, kişi ve takvim eşitleme.)
EnglishOpens the Macro editor so that you can create a new macro and assign or modify an existing macro.
Yeni bir makro oluşturmanız ve mevcut bir makroyu atamanız veya değiştirmeniz için, Makro düzenleyiciyi açar.
EnglishLets you assign a keyboard shortcut to a mouse button.
Bir fare düğmesine bir klavye kısayolu atamanızı sağlar.
EnglishFor example, record a macro to reload all your weapons, and then assign the macro to a mouse button.
Örneğin, tüm silahlarınızı yeniden yüklemek için bir makro kaydedin, sonra da makroyu bir fare düğmesine atayın.
EnglishClick the Sounds tab, and then, in the Program list, assign the sound you want to play for each event.
Sesler sekmesini tıklatın, ardından Program olayları listesinde her olay için yürütmek istediğiniz sesi atayın.
EnglishBefore you get started, you need to create a shortcut for the program to which you want to assign a keyboard shortcut.
Başlamadan önce, klavye kısayolu oluşturmak istediğiniz program için bir kısayol oluşturmalısınız.
EnglishYou can switch between three banks of six programmable macro keys to assign up to 18 macros per profile.
Üç sıra, altı programlanabilir makro tuşu arasında dolaşarak her bir profil için 18’e kadar makro ekleyebilirsiniz.
EnglishAssign any button to fit your needs and gain quick access to the media, programs and files you use most often.
İhtiyaçlarınıza göre herhangi bir düğmeyi atayın ve en sık kullandığınız ortamlara, programlara ve dosyalara hızla erişin.

Türkçe de "Assign to" için benzer çeviriler

assign fiil
Turkish
to edat
copy to
change to
Apply to
connect to
connected to
convert to