Türkçe' de "assemble" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishDon’t copy files immediately; you need to assemble the entire collection of files that you want to copy to the disc, and then burn them all at once.
Dosyalar hemen kopyalanmaz; diske kopyalamak istediğiniz tüm dosya koleksiyonunu toplayıp bir defada yazmanız gerekir.

"assemble" için eşanlamlılar (İngilizce):

assemble
assembler
assembly