"As Tables" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"As Tables" Türkçe çeviri

EN

As Tables

volume_up

Türkçe' de "As Tables" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe following tables show the various keyboard shortcuts for Windows Media Center.
Aşağıdaki tablolar, Windows Media Center'daki çeşitli klavye kısayollarını gösterir.
EnglishThe following tables describe how to use each of the tools on this toolbar.
Aşağıdaki tabloda, bu araç çubuğundaki her bir aracın nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.
EnglishThe tables below include some of the more commonly used commands.
Aşağıdaki tablolarda, yaygın olarak kullanılan komutların bazılarına yer verilmiştir.
EnglishThe tables in this section identify the Microsoft required buttons.
Bu bölümdeki tablolar Microsoft için gerekli düğmeleri açıklar.
EnglishUse the following tables to determine what you'll need to get your TV signal up and running.
TV sinyalinizi yukarı alıp çalıştırmak için gerekenleri belirlemek için aşağıdaki tabloları kullanın.
EnglishThe tables below compare these technologies.
Aşağıdaki tablolarda bu teknolojiler karşılaştırılmaktadır.
EnglishThree advanced tables below the graphs list various details about memory and resource usage.
Grafiklerin altında bulunan ve ileri düzey bilgi içeren üç tabloda, bellek ve kaynak kullanımına ilişkin çeşitli ayrıntılar verilmiştir.
EnglishThe following tables show the available installation choices when you upgrade from Windows XP to Windows Vista.
Aşağıdaki tablolar, Windows XP'den Windows Vista'ya yükselirken kullanabileceğiniz yükleme seçeneklerini göstermektedir.
EnglishThe following tables describe each object.

Türkçe de "As Tables" için benzer çeviriler

tables isim
as to edat
as though bağlaç
Turkish
as a picture
export tables
Turkish
as if bağlaç
Turkish
as luck would have it
as for me
Turkish
as per zarf
Turkish
as well bağlaç
Turkish
as you like zarf
as of zarf
Turkish
as Bitmap
as Global
as Picture
as WK1
Turkish
as Web Page
as dBASE
as typed