EN

as soon as {zarf}

volume_up
as soon as

Türkçe' de "as soon as" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
EnglishThe printer will be listed in Devices and Printers as soon as you join the homegroup.
Ev grubuna bağlandığınızda yazıcı Aygıtlar ve Yazıcılar'da listelenir.
EnglishMany viruses are attached to email messages and will spread as soon as you open the email attachment.
Birçok virüs e‑posta iletilerine eklenir ve e‑posta eki açılır açılmaz yayılır.
EnglishMany viruses are attached to e‑mail messages and will spread as soon as you open the e‑mail attachment.
Birçok virüs e-posta iletilerine eklenir ve e-posta eki açılır açılmaz yayılır.
EnglishMany viruses are attached to e‑mail messages and will spread as soon as you open the e‑mail attachment.
Birçok virüs e‑posta iletilerine eklenir ve e‑posta eki açılır açılmaz yayılır.
EnglishMany viruses are attached to e‑mail messages and will spread as soon as you open the e‑mail attachment.
Birçok virüs e-posta iletilerine eklenir ve e-posta ekini açar açmaz yayılır.
EnglishNotice that the files are copied as soon as I drag them in here.
Dosyaların buraya sürüklediğimde hemen kopyalandığına dikkat edin.
EnglishLocking your PC is a good option if you’ll be back soon.
Kısa bir süre sonra bilgisayarınızı yine kullanacaksanız kilitlemek iyi bir seçenektir.
EnglishWindows updates and other software updates correct these vulnerabilities soon after they are discovered.
Windows güncelleştirmeleri ve diğer yazılım güncelleştirmeleri bu açıkları bulunur bulunmaz kapatır.
EnglishYour single-use code expires as soon as it is used.
Tek kullanımlık kodunuz kullanılır kullanılmaz süresi dolar.
EnglishAs soon as we detected that you might be hacked, we started saving your deleted messages in a safe place.
Hesabınızın çalındığını belirler belirlemez, silinen iletilerinizi güvenli bir yerde kaydetmeye başlarız.
EnglishAs soon as you close the antivirus or the antispyware program, try to install the service pack again.
Virüsten koruma veya casus yazılım önleme programını kapatır kapatmaz, hizmet paketini yüklemeyi yeniden deneyin.
EnglishGet well soon. Everybody here is thinking of you.
Geçmiş olsun. ...'daki herkes sevgilerini gönderiyor.
EnglishPlease reply as soon as possible because…
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
EnglishGeneral availability of licenses for the previous version of Windows will cease as soon as the new version is available.
Eski Windows sürümleri için lisansların genel kullanılabilirliği, yeni sürüm yayımlandığında sona erecektir.
EnglishI look forward to hearing from you soon.
Sizden tekrar haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
EnglishPlease reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
EnglishI look forward to hearing from you soon.
EnglishI look forward to hearing from you soon.

Türkçe de "as soon as" için benzer çeviriler

soon zarf
as late as bağlaç
as good as zarf
Turkish
as well as bağlaç
Turkish
as far as bağlaç
Turkish