"As Share" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"As Share" Türkçe çeviri

EN

As Share

volume_up
The Share charm automatically lists all of the apps installed on your PC that can share.
Paylaşım düğmesi, paylaşım yapabilen bilgisayarınızda yüklü olan tüm uygulamaları otomatik olarak listeler.
Click the Sharing tab, and select the Share this printer check box.
Paylaşım sekmesini tıklatın ve Bu yazıcıyı paylaş onay kutusunu işaretleyin.
Select the photos you want to share, open the Share charm, and then click People.
Yalnızca paylaşmak istediğiniz fotoğrafları seçin, Paylaşım düğmesini açın ve ardından Kişiler'i tıklayın.

Türkçe' de "As Share" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe ability to share files and folders is not included in Windows Vista Starter.
Windows Vista Starter'a dosyaları ve klasörleri paylaştırma özelliği eklenmemiştir.
EnglishType the name of the person you want to share files with, and then click Add.
Dosyaları paylaştırmak istediğiniz kişinin adını yazın, ardından Ekle'yi tıklatın.
EnglishSharePoint Online gives you a central place to share documents and information.
SharePoint Online, belgeleri ve bilgileri paylaşmak için size merkezi bir yer sunar.
EnglishTo share a file or folder with a particular person, choose that person's account.
Bir dosya ya da klasörü belirli bir kişiyle paylaşmak için bu kişinin hesabını seçin.
EnglishThe easiest way to share files—like these pictures—is to use the Public folder.
Dosyaları (bu resimler gibi) paylaşmanın en kolay yolu Ortak klasörleri kullanmaktır.
EnglishYou can also share one Internet connection among two or more network computers.
Bir Internet bağlantısını ağdaki iki veya daha çok bilgisayarla da paylaşabilirsiniz.
EnglishPublic folder sharing (if you want to share files using the Public folder)
Ortak klasör paylaşımı (Ortak klasörünü kullanarak dosya paylaşmak istiyorsanız)
EnglishIn Calendar, click Share, and then click the name of the calendar you want to share.
Takvim'de, Paylaş'a ve ardından paylaşmak istediğiniz takvimin adına tıklayın.
EnglishYour recipient receives a link to only the files you want to share in your SkyDrive.
Alıcı yalnızca SkyDrive'ınızda paylaşmak istediğiniz dosyaların bağlantısını alır.
EnglishShare your desktop and PowerPoint presentation with staff and invited guests.
Masaüstünüzü ve PowerPoint sunumunuzu personel ve davet edilen konuklarla paylaşın.
EnglishHomeGroup makes it easy to share your libraries and printers on a home network.
Ev Grubu, ev ağındaki kitaplık ve yazıcılarınızı paylaşmayı kolaylaştırır.
EnglishClick the To box and enter the email address for someone you want to share with.
Kime kutusuna tıklayıp takviminizi paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın.
EnglishYou can share one Internet connection among two or more network computers.
Internet bağlantısını ağdaki iki veya daha çok bilgisayarla paylaşabilirsiniz.
EnglishA homegroup is a group of PCs on your network that can share files and printers.
Ev grubu, ev ağınız üzerinde dosya ve yazıcıları paylaşabilen bir bilgisayarlar grubudur.
EnglishAttach it directly to one computer and share it with all the others on a network.
Yazıcıyı doğrudan bir bilgisayara bağlayın ve ağdaki diğer tüm bilgisayarlarla paylaşın.
EnglishYou can put files or folders you want to share into the Public folders.
Ortak klasörlere paylaşmak istediğiniz dosyaları veya klasörleri koyabilirsiniz.
EnglishThe easiest way to share files on your network is to place them in the Public folder.
Ağınızdaki dosyaları paylaşmanın en kolay yolu, bu dosyaları Ortak klasöre koymaktır.
EnglishCraft video footage, photos, and music into a movie, then share it with your friends.
Video kaydı, fotoğraf ve müziklerden bir film oluşturun ve arkadaşlarınızla paylaşın.
EnglishRight-click the printer you want to share, and then click Printer properties.
Paylaşmak istediğiniz yazıcıyı sağ tıklatın ve ardından Yazıcı özellikleri'ni tıklatın.
EnglishBelonging to a homegroup makes it easier to share files and printers on a home network.
Ev grubuna ait olma dosya ve yazıcıları ev ağınızda paylaşmayı kolaylaştırır.

Türkçe de "As Share" için benzer çeviriler

share isim
as to edat
as though bağlaç
Turkish
Add share
as a picture
as if bağlaç
Turkish
as luck would have it
fair share isim
Turkish
market share isim
ordinary share isim
quota share isim
Turkish
as for me
Turkish
as per zarf
Turkish
as well bağlaç
Turkish
as you like zarf
as of zarf
Turkish