EN

As Request

volume_up

Türkçe' de "As Request" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick the Action menu, point to All Tasks, and then click Request New Certificate.
Eylem menüsünü tıklatın, Tüm Görevler’e gidin, ardından Yeni Sertifika İste’yi tıklatın.
EnglishIf the address you request is already taken, you’ll be prompted to enter a different address
İstediğiniz adresin zaten bir sahibi varsa, farklı bir adres girmeniz istenir.-
EnglishEach code can be used only one time, but you can request one whenever you need it.
Her kod yalnızca bir kez kullanılabilir, ancak her gerektiğinde yeni bir kod isteyebilirsiniz.
EnglishYour request will be sent to the Windows Activation technical support team.
Talebiniz Windows Etkinleştirme teknik destek ekibine gönderilir.
EnglishYou can turn this request on or off to express your preference about tracking at any time.
Bu isteği açıp kapatarak izleme konusundaki tercihinizi dilediğiniz zaman belirtebilirsiniz.
EnglishThese steps only work to request a certificate from an enterprise certification authority.
Bu adımlar, yalnızca bir kuruluş sertifika yetkilisinden sertifika istemek için kullanılabilir.
EnglishInternet Explorer will block a file from downloading if it appears that you did not request the file.
Dosyayı istememiş olduğunuz anlaşıldığında, Internet Explorer dosya yüklemeyi engeller.
EnglishFor example, a mapping site can request your physical location in order to center the map for you.
Örneğin, bir eşleme sitesi haritayı sizin için ortalamak üzere fiziksel konumunuzu isteyebilir.
EnglishYour child can click a link in the notification to request permission for access to that game or program.
Çocuğunuz söz konusu oyuna veya programa erişim izni istemek için uyarıdaki bağlantıyı tıklatabilir.
EnglishFor more information, see Request or renew a certificate.
Daha fazla bilgi için bkz: Yazıcı ekleme veya kaldırma.
EnglishHere's how to see who has permission to manage the printer, so you can request permission to manage it.
Yazıcı yönetme izni isteyebileceğiniz, yazıcıyı yönetme iznine sahip kişileri görmek için aşağıdakileri yapın.
EnglishIf the site only provides an email address, send a message to the address to request additional contact information.
Sitede yalnızca e-posta adresi varsa, adrese bir ileti göndererek ek iletişim bilgilerini isteyin.
EnglishTo prevent abuse of Microsoft services, we limit the number of times you can request a code each day.
Microsoft hizmetlerinin kötüye kullanımını önlemek için aynı gün içinde kod isteminde bulunma sayınızı kısıtlıyoruz.
EnglishYou can immediately submit a request for a correction.
EnglishTo request a refund, go to our customer support site.
EnglishYou can also request a single-use code to use when you need to sign in from a public computer.
Ayrıca, ortak kullanıma açık bir bilgisayarda oturum açmanız gerektiğinde kullanmak üzere tek kullanımlık kod isteyebilirsiniz.
EnglishYou can request a new certificate with the same key or a different key, and you can also export or import a certificate.
Aynı veya farklı anahtara sahip yeni bir sertifika isteyebilir, sertifikayı verebilir veya alabilirsiniz.
EnglishTo submit a support request by email, click Email, complete the email support form, and then click Submit.
Destek talebini e-postayla göndermek için E-posta'yı tıklatıp e-posta destek formunu doldurun ve ardından Gönder'i tıklatın.
EnglishYou must be logged on to a domain that has an enterprise certification authority to request a new certificate.
Yeni bir sertifika istemek için bir kuruluş sertifika verme yetkilisi bulunan bir etki alanında oturum açmış olmalısınız.
EnglishIf your code doesn't work, request a new code.

Türkçe de "As Request" için benzer çeviriler

request isim
request
Turkish
as to edat
call request
as though bağlaç
Turkish
as a picture
as if bağlaç
Turkish
as luck would have it
on request
to request fiil
Turkish
as for me
Turkish
as per zarf
Turkish
as well bağlaç
Turkish
as you like zarf
as of zarf
Turkish
clear request isim
as Bitmap