"As object in" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"As object in" Türkçe çeviri

EN

As object in

volume_up

Türkçe' de "As object in" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn Enter the object names to select, type the user name that you want to search for.
Seçilecek nesne adlarını girin bölümüne, aramak istediğiniz kullanıcı adını yazın.
EnglishThe balloon is the object you must guide through the puzzle to get to the light bulb.
Balon, ampule ulaşmak için bulmacanın içinde yönlendirmeniz gereken nesnedir.
EnglishWhen you embed an object into your document, it becomes a part of your file.
Bir nesneyi belgenize katıştırdığınızda, bu nesne dosyanızın bir parçası haline gelir.
EnglishThe size of text that appears when you hover your pointer over an object.
İşaretçinizi bir nesnenin üzerine getirdiğinizde görünen metnin boyutu.
EnglishWhen you link an object into your document, you maintain a connection between the two files.
Bir nesneyi belgenize bağladığınızda, iki dosya arasında bir bağlantı oluşturursunuz.
EnglishDraw any shape around an object with your finger, mouse, or tablet pen.
Parmağınız, fareniz veya tablet kaleminizle bir nesnenin etrafında herhangi bir şekil çizin.
EnglishChanges you make to linked objects in your document are also reflected in the original object.
Belgenizdeki bağlanmış nesnelerde yaptığınız değişiklikler, özgün nesneye de yansıtılır.
EnglishTo embed the object, make sure the Link check box is cleared.
Nesneyi katıştırmak için Bağlantı onay kutusunun işaretlenmemiş olduğundan emin olun.
EnglishChanges you make to embedded objects in your document are not reflected in the original object.
Belgenizdeki katıştırılmış nesnelerde yaptığınız değişiklikler, özgün nesneye yansıtılmaz.
EnglishTo specify the types of objects (user names) that you want to search for, click Object Types.
Aramak istediğiniz nesne türlerini (kullanıcı adları) belirtmek için Nesne Türleri'ni tıklatın.
EnglishWhen you are finished creating the object, click outside the object.
Nesneyi oluşturmayı tamamladığınızda, nesnenin dışını tıklatın.
EnglishNumber of unique object identifiers in use by processes.
İşlemler tarafından kullanılan benzersiz nesne tanımlayıcılarının sayısı.
EnglishYou can also embed an object from another document by using the Copy and Paste commands.
Kopyala ve Yapıştır komutlarını kullanarak başka bir belgede bulunan bir nesneyi de katıştırabilirsiniz.
EnglishYou can link an object from another document by using the Copy and Paste Special commands.
Kopyala ve Özel Yapıştır komutlarını kullanarak başka bir belgede bulunan bir nesneyi bağlayabilirsiniz.
EnglishTo embed or link the object, do one of the following:
Nesneyi katıştırmak veya bağlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishDrag the cursor around an object to form a rectangle.
İmleci bir nesnenin etrafında sürükleyerek dikdörtgen oluşturun.
EnglishIn Enter the object names to select, type the name of the user that you want to add, and then click OK.
Seçilecek nesne adlarını girin bölümünde, eklemek istediğiniz kullanıcının adını girin ve Tamam'ı tıklatın.
EnglishIn Enter the object names to select, type the name of the user that you want to add, and then click OK.
Seçilecek nesne adlarını girin bölümünde, eklemek istediğiniz kullanıcının adını girin ve Tamam'a tıklayın.
EnglishTo create a new object, in the Insert Object dialog box, click Create New, and then click an object type.
Yeni bir nesne oluşturmak için Nesne Ekle iletişim kutusunda Yeni Oluştur'u ve ardından nesne türünü tıklatın.
EnglishTo link the object, select the Link check box.
Nesneyi bağlamak için, Bağlantı onay kutusunu seçin.

Türkçe de "As object in" için benzer çeviriler

object isim
Turkish
in
in edat
Turkish