"As needed" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"As needed" Türkçe çeviri

EN

As needed

volume_up
Gerektiği gibi liste eklemeye devam edin.

Türkçe' de "As needed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishUntil space needed: Automatically deletes recordings to make space for new ones.
Yer gerekinceye kadar: Yeni kayıtlara yer açmak için eskilerini otomatik olarak siler.
EnglishChange the APN or access string, the user name, and the password, as needed.
Gerekiyorsa, APN veya erişim dizesini, kullanıcı adını ve parolayı değiştirin.
EnglishWindows Defender is updated as needed whenever you update Windows.
Windows Defender, Windows'u güncelleştirdiğiniz zaman gerekli olursa güncelleştirilir.
EnglishThere might be a problem with the codec that is needed to play the file.
Dosyayı yürütmek için gereken codec bileşeninde bir sorun olabilir.
EnglishMost antivirus programs are sold with annual subscriptions, which can be renewed as needed.
Virüsten koruma programlarının çoğu, gerektikçe yenilenebilen yıllık aboneliklerle satılır.
EnglishOnly two of these items are needed: the network name and either the WEP key or the WPA passphrase.
Bu öğelerin yalnızca ikisi gereklidir: ağ adı ve WEP anahtarı veya WPA geçiş tümcesi.
EnglishThere might be a problem with the codec that is needed to play the file.
Dosyayı çalmak için gerekli codec bileşeninde bir sorun olabilir.
EnglishMost antivirus programs are sold with annual subscriptions, which can be renewed as needed.
Virüsten koruma programlarının çoğu gerektiğinde yenilenebilen yıllık aboneliklerle satılır.
EnglishIn the upper-right corner are four home cells, where you build the stacks needed to win.
Sağ üst köşede ise, kazanmak için yığınlarınızı oluşturmanız gereken dört giriş hücresi bulunur.
EnglishIt might be because the tuner is needed to record a TV show.
TV programını kaydetmek için tarayıcının gerekmesinden kaynaklanabilir.
EnglishRun an antivirus program to scan your system and identify needed repairs.
Sisteminizi taramak ve gereken onarımları tanımlamak için bir virüslere karşı koruma programı çalıştırın.
EnglishNo AC power needed, while the single fan design consumes less power.
AC gücü gerekmez, tekli fan tasarımı daha az enerji tüketir.
EnglishPossibly a Phillips screwdriver to open your computer, if needed.
Gerekirse bilgisayarınızı açmak için bir yıldız tornavida.
EnglishThe simplicity of plug and play – no software needed.
Tak ve kullan özelliğiyle gelen kolaylık – hiçbir yazılıma gerek yok.
EnglishInstallation Wizard is missing a filter manager rollup package needed to complete the installation.
Yükleme Sihirbazı yüklemeyi tamamlamak için gerekli olan bir filtre yöneticisi toplama paketini bulamıyor.
EnglishA port stays open until you close it, but an allowed app opens the "hole" only when needed.
Bağlantı noktası siz kapatıncaya kadar açık kalır, ancak izin verilen uygulama "deliği" yalnızca gerektiğinde açar.
EnglishIn the past, the Quick Launch toolbar offered shortcuts to the programs you needed to get to quickly.
Geçmişte, Hızlı Başlatma araç çubuğu, hızlı bir biçimde erişmeniz gereken programlara kısayollar sunuyordu.
EnglishThis is where you build the piles needed to win.
Oyunu kazanmak için kümeleri oluşturmanız gereken yer burasıdır.
EnglishA Phillips screwdriver to open your computer, if needed
Gerekirse, bilgisayarınızı açmak için yıldız tornavida
EnglishA port stays open until you close it, but an allowed application only opens the "hole" when needed.
Bağlantı noktası siz kapatıncaya kadar açık kalır, ancak izin verilen uygulama "deliği" yalnızca gerektiğinde açar.

Türkçe de "As needed" için benzer çeviriler

as to edat
as though bağlaç
Turkish
as a picture
as if bağlaç
Turkish
as luck would have it
as for me
Turkish
as per zarf
Turkish
as well bağlaç
Turkish
as you like zarf
as of zarf
Turkish
Form feed not needed
If needed
Turkish
as Bitmap
as Global
as Picture
as WK1
Turkish
as Web Page
as dBASE
as typed