"as Global" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"as Global" Türkçe çeviri

EN

as Global

volume_up

Türkçe' de "as Global" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishDo one or both of the following in the Global Settings dialog box, and then click OK:
Genel Ayarlar iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini veya her ikisini uygulayıp Tamam'ı tıklatın:
EnglishInstead, the mouse will use the global mouse button assignments.
Bunun yerine, fare genel fare düğmesi atamalarını kullanır.
Englishglobal orbiting navigation satellite system (Glonass)
uzaya gönderilen yer koordinatları bulmaya yarayan GPS sistemi
Englishglobal orbiting navigation satellite system (Glonass)
uzaya gönderilen yer koordinatları bulmaya yarayan GPS sistemi
EnglishClick the Recording tab, and then click Global Settings.
Kayıt sekmesini ve ardından Genel Ayarlar'ı tıklatın.
EnglishDexin Corporation is an authorized Licensee for the global supply of Microsoft’s Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Dexin Corporation, Microsoft’un Kaydırma Tekeri ve Büyüteç teknolojilerinin genel tedariki için yetkili Lisans Sahibidir.
EnglishDexin Corporation is an authorised Licensee for the global supply of Microsoft’s Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Dexin Corporation, Microsoft’un Kaydırma Tekeri ve Büyüteç teknolojilerinin genel tedariki için yetkili Lisans Sahibidir.
EnglishBehavior Tech Corporation is an authorized Licensee for the global OEM supply of U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Behavior Tech Corporation, U2, Kaydırma Tekeri ve Büyüteç teknolojilerinin genel OEM tedariki için yetkili Lisans Sahibidir.
EnglishBehavior Tech Corporation is an authorised Licensee for the global OEM supply of U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Behavior Tech Corporation, U2, Kaydırma Tekeri ve Büyüteç teknolojilerinin genel OEM tedariki için yetkili Lisans Sahibidir.
EnglishGlobal (Available to All Documents)
EnglishGlobal (Available to All Documents)
English“Chicony Electronics is a global leader in the manufacture and OEM supply of desktop peripherals and consumer electronics.
“Chicony Electronics, masaüstü çevre birimleri ve tüketici elektroniği için üretim ve OEM tedariki alanında bir dünya lideridir.
EnglishGlobal Macros and Glossaries
EnglishLtd. is an authorized Licensee for the global OEM supply of Microsoft’s U2 and Tilt Wheel technologies.
Chicony Electronics Co. Ltd., Microsoft’un U2 ve Kaydırma Tekeri teknolojilerinin genel OEM tedariki için yetkili Lisans Sahibidir.
EnglishMonterey International is an authorized Licensee for the global supply of Microsoft’s U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Monterey International, Microsoft’un U2, Kaydırma Tekeri ve Büyüteç teknolojilerinin genel tedariki için yetkili Lisans Sahibidir.
EnglishLtd. is an authorised Licensee for the global OEM supply of Microsoft’s U2 and Tilt Wheel technologies.
Chicony Electronics Co. Ltd., Microsoft’un U2 ve Kaydırma Tekeri teknolojilerinin genel OEM tedariki için yetkili Lisans Sahibidir.
EnglishMonterey International is an authorised Licensee for the global supply of Microsoft’s U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Monterey International, Microsoft’un U2, Kaydırma Tekeri ve Büyüteç teknolojilerinin genel tedariki için yetkili Lisans Sahibidir.
EnglishGlobal Macros and Glossaries
Englishglobal positioning satellite (GPS)
Englishglobal positioning satellite (GPS)

Türkçe de "as Global" için benzer çeviriler

global sıfat
as to edat
as though bağlaç
Turkish
as a picture
as if bağlaç
Turkish
as luck would have it
as for me
Turkish
as per zarf
Turkish
as well bağlaç
Turkish
as you like zarf
as of zarf
Turkish
Group - global
as Bitmap
as Picture
as WK1
Turkish
as Web Page
as dBASE
as typed