"As File" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"As File" Türkçe çeviri

EN

As File

volume_up
A file that has DRM applied to it is known as a protected file.
DRM uygulanmış dosya korumalı dosya olarak bilinir.
Copy an encrypted file as a decrypted file to a hard disk on your computer.
Şifrelenmiş bir dosyayı, şifrelenmemiş bir dosya olarak bilgisayarınızdaki sabit diske kopyalama.
Dosya'yı ve ardından Dosya olarak kaydet'i tıklatın.

Türkçe' de "As File" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

English-or- In Windows Vista, right-click the file, and then click Run as administrator.
veya Windows Vista'da, dosyayı sağ tıklatıp Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
EnglishThe offline installer file is for personal use only and not for redistribution.
Çevrimdışı yükleyici dosyası yalnızca kişisel kullanıma yönelik olup dağıtılamaz.
EnglishWhen you trim a video file in Movie Maker, the original video file isn't affected.
Movie Maker'da bir video dosyasını kırptığınızda özgün video dosyası etkilenmez.
EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Windows Movie Maker geçici dosya depolama konumunu aşağıdaki yollarla kullanır:
EnglishFinds every file with the characters cle, such as cycle, bicycle, and new-cycle
Alet, çiklet ve yeni-bisiklet gibi, let karakterlerini içeren tüm dosyaları bulur
EnglishMedia usage rights are permissions to use a protected file in a particular way.
Medya kullanım hakları, korumalı bir dosyayı belirli bir şekilde kullanma iznidir.
EnglishIf the file is protected, the license terms appear in the Media usage rights box.
Dosya korumalıysa, Medya kullanım hakları kutusunda lisans koşulları görüntülenir.
EnglishTo restore a file, click it, and then, on the toolbar, click Restore this item.
Bir dosyası geri yüklemek için araç çubuğunda Bu öğeyi geri yükle'yi tıklatın.
EnglishIn the upper-left corner, open the File menu, click Options, and then click Mail.
Sol üst köşede, Dosya menüsünü açıp Seçenekler'i ve ardından Mail'i tıklatın.
EnglishThe files contained in this folder are shown as icons here, in the file list.
Bu klasördeki dosyalar, burada, yani dosya listesinde simge biçiminde gösterilir.
EnglishWhen you use a Live File System disc, files are copied to the disc right away.
Canlı Dosya Sistemi diski kullandığınızda, dosyalar doğrudan diske kopyalanır.
EnglishIf you click a link, you will be asked whether you want to save the file or open it.
Bağlantı tıklatırsanız, dosyayı kaydetmek mi yoksa açmak mı istediğiniz sorulur.
EnglishYou can select this printer when you want to print a document or other type of file.
Belge veya başka türde dosya yazdırmak istediğinizde bu yazıcıyı seçebilirsiniz.
EnglishIf the file is a system or program file, you can check your hard disk for errors.
Dosya sistem veya program dosyasıysa hata için sabit diskinizi denetleyebilirsiniz.
EnglishIf you can't find a file, you can expand your search to include different locations.
Dosya bulamıyorsanız farklı konumları katmak için aramanızı genişletebilirsiniz.
Englishfile on your desktop, click Run, and then follow the instructions on the screen.
dosyasına ve Çalıştır'a tıklayın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.
EnglishIn Mail, tap or click File, tap or click Options, and then tap or click Mail.
Mail'de sırasıyla Dosya'ya, Seçenekler'e ve ardından Mail'e dokunun veya tıklayın.
EnglishIn the File name box, type a file name for your narration, and then click Save.
Dosya adı kutusuna, anlatımınız için bir dosya adı yazıp ardından Kaydet’i tıklatın.
EnglishIf you're sharing the file with other people who also use your computer, you're done!
Dosyayı sizinle aynı bilgisayarı kullananlarla paylaşıyorsanız, işiniz bu kadar!
EnglishYou can also use Windows Explorer or Windows Search to try to find the file.
Dosyayı bulmak için Windows Gezgini'ni veya Windows Ara'yı da kullanabilirsiniz.)

Türkçe de "As File" için benzer çeviriler

file isim
batch file isim
an unnamed file isim
to file fiil
indexed file isim
as to edat
data file isim
flat file isim
change file
active file isim