"Artist" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Artist" Türkçe çeviri

EN

Artist {isim}

volume_up
Contributing Artist (the names of the artists that performed the song)
Katılan Sanatçı (şarkıyı icra eden sanatçıların adları)
For example, a recording artist might include video clips or artist profiles on an enhanced audio CD.
Örneğin, kaydı yapan sanatçı, gelişmiş bir ses CD'sine video klipler veya sanatçı profilleri ekleyebilir.
Click in the search box, click Artists, and then click an artist name to view all songs by that artist.
Arama kutusunu, Sanatçılar'ı ve kendisine ait tüm şarkıları görüntülemek için bir sanatçı adını tıklatın.
Artist

Türkçe' de "Artist" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishArrange your music by album, artist, genre, or another property
Müziğinizi albüme, sanatçıya, türe veya başka özelliğe göre düzenleme
EnglishAlbum Artist (the name of the primary artist associated with the album)
Albüm Sanatçısı (albümle ilişkili birincil sanatçının adı)
EnglishTo search for a specific song, album, or artist, type one or more words in the search box.
Belirli bir şarkıyı, albümü veya sanatçıyı aramak için, arama kutusuna bir veya daha fazla kelime yazın.
EnglishContributing Artist (the names of the artists that performed the song)
Katılan Sanatçı (şarkıyı icra eden sanatçıların adları)
EnglishIn the Music app, open the Search charm, enter an artist, album, or song, and then tap or click search.
Ara düğmesi'ni açıp müzik yazın, Uygulamalar'a ve ardından Müzik öğesine dokunun veya tıklayın.
EnglishIn the Navigation pane, expand Library, and then click a view, such as Album, Artist, or Genre.
Gezinme bölmesinde Kitaplık öğesini genişletin ve arından Albüm, Sanatçı veya Tarz gibi bir görünümü tıklatın.
EnglishFor example, a recording artist might include video clips or artist profiles on an enhanced audio CD.
Örneğin, kaydı yapan sanatçı, gelişmiş bir ses CD'sine video klipler veya sanatçı profilleri ekleyebilir.
EnglishClick in the search box, click Artists, and then click an artist name to view all songs by that artist.
Arama kutusunu, Sanatçılar'ı ve kendisine ait tüm şarkıları görüntülemek için bir sanatçı adını tıklatın.
EnglishFor example, you can arrange your Music library by Artist to quickly find a song by a particular artist.
Örneğin, Müzik kitaplığınızı belirli bir sanatçıyı hemen bulmak için Sanatçıya göre düzenleyebilirsiniz.
EnglishLet your imagination float away, with this gently surreal free Windows theme from artist Yeh, Hsin-Hung.
Sanatçı Yeh, Hsin-Hung eseri bu hafifçe sürreel ücretsiz Windows temasıyla hayal gücünüzü serbest bırakın.
EnglishChoose the artist, album, or song you want, and then click play.
Müzik uygulamasında Ara düğmesini açıni bir sanatçı, albüm veya şarkı girin ve ardından ara düğmesine dokunun veya tıklayın.
EnglishSome attributes, such as contributing artist and genre, can have multiple entries separated by semicolons.
Katkıda bulunan sanatçı ve müzik türü gibi bazı öznitelikler için, noktalı virgülle ayrılmış birden çok girdi olabilir.
EnglishIn the Music app, open the Search charm, enter an artist, album, or song, and then tap or click search.
Müzik uygulamasında Ara düğmesini açın, bir sanatçı, albüm veya şarkı girin ve ardından ara düğmesine dokunun veya tıklayın.
EnglishTo prevent this from happening, make sure the files contain album and album artist information before burning.
Bunun olmasına engel olmak için yazmadan önce dosyaların albüm ve albüm sanatçısı bilgilerini içerdiğinden emin olun.
Englishkind: music artist: (Beethoven OR Mozart)
EnglishThe Microsoft Hardware Limited Edition Artist Series is a growing collection of wireless mice featuring unique designs.
Microsoft Donanım Sınırlı Sürüm Sanatçı Serisi benzersiz tasarımlara sahip, genişleyen bir kablosuz fare koleksiyonudur.
EnglishCurrently based in Hong Kong, Calvin Ho is a multi-disciplinary artist and founder of award-winning design studio AtomicAttack.
Matt W. Moore, Portland, Maine'de yer alan bir tasarım ve illüstrasyon stüdyosu olan MWM Graphics'in kurucusudur.
EnglishRead more about this artist.
EnglishPrimary or contributing artist
EnglishFall into a fairytale with Nicole, as she enters a doll world in this free Windows theme created by artist Tai, Ssu-Jui.
Tai, Ssu-Jui tarafından yaratılan bu ücretsiz Windows temasında Nicole ile birlikte bebek dünyasına girerek bir peri masalını yaşayın.

"artistic" için eşanlamlılar (İngilizce):

artistic
artistic creation