EN

Art {isim}

volume_up
Art (ayrıca: picture, Image)
Choose the piece of art that reflects your personal style.
Kişisel tarzınızı yansıtan resim parçasını seçin.
If you think you know Paint, the classic Windows art software that can turn even a basic scribbler into Picasso, you're missing out.
Hiç resim bilmeyen birini bile Picasso'ya çevirebilen klasik Windows resim yazılımı Paint'i bildiğinizi sanıyorsanız, ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz demektir.
TR

ART Görüntüsü {isim}

volume_up
ART Görüntüsü (ayrıca: ART Resmi)

Türkçe' de "Art" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe Player might not download album art from the database in the following situations:
Player aşağıdaki durumlarda albüm kapak resmini veritabanından yükleyemeyebilir:
EnglishHo studied in Sydney, Australia and earned degrees in both fine art and graphic design.
Aynı zamanda Glyph Cue Clothing'in kurucu ortaklarındandır ve tasarımcısıdır.
EnglishThe Player might not be able to download album art from the database in the following situations:
Player aşağıdaki durumlarda albüm kapak resmini veritabanından yükleyemeyebilir:
EnglishIf you cannot add album art manually, verify that you have permission to modify the file.
Albüm kapak resmini elle ekleyemezseniz, dosyayı değiştirme izniniz olduğunu doğrulayın.
EnglishMovie information and cover art images may not display for any of the following reasons:
Film bilgileri ve kapak resmi görüntüleri aşağıdaki nedenlerden dolayı görüntülenmeyebilir:
EnglishOrganize your music and fix album art in Windows Media Player.
Windows Media Player'da müziğinizi düzenleyin ve albüm kapak resmini düzeltin.
EnglishClick the Library tab, and then browse to the album that is missing art.
Kitaplık sekmesini tıklatın ve ardından resmi olmayan albümü bulun.
EnglishIn your library, right-click the album art box, and then click Paste Album Art.
Kitaplığınızda, albüm kapak resmi kutusunu sağ tıklattıktan sonra Albüm Resmini Yapıştır'ı tıklatın.
EnglishSee the procedure about how to add album art manually in this topic.
Bu konudaki albüm kapak resmini elle eklemeyle ilgili yordama bakın.
EnglishAlbum art can appear in a variety of places inside and outside the Player, including:
Albüm kapak resmi Player'ın içinde ve dışında, aşağıdakiler dahil çeşitli yerlerde görüntülenebilir:
EnglishIn addition, the Player periodically scans your library for songs that are missing album art.
Ayrıca Player, albüm kapak resmi eksik olan şarkılar için kitaplığınızı düzenli olarak tarar.
EnglishYou're now well on your way to mastering the art of the presentation.
Artık, sunu hazırlama sanatında ustalaşma yolunda ilerliyorsunuz.
EnglishThe wizard automatically updates any inconsistent media information and adds the correct art.
Sihirbaz otomatik olarak tüm uyumsuz medya bilgilerini günceller ve doğru kapak resmini ekler.
EnglishIf some of your albums are missing album art, you can manually add a picture of your choice.
Albümlerinizin bazılarında albüm kapak resmi yoksa, istediğiniz resmi kendiniz ekleyebilirsiniz.
EnglishGet new features and a state-of-the-art physics model.
Yeteneklerinizi test etmek için 75'ten fazla mini oyun. Çevrimiçi tamamlayın!
EnglishFor more information about album art, see Add or change album art.
Albüm kapak resmiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Albüm kapak resmi ekleme veya değiştirme.
EnglishEditing your video is your chance to make it your work of art.
Videonuzu düzenlemeniz kendi sanat eserinizi oluşturma şansınızdır.
EnglishIf some of your albums are missing album art, you can manually add a picture of your choice.
Albümlerinizin bazılarında albüm kapak resmi yoksa, istediğiniz resmi kendiniz elle ekleyebilirsiniz.
EnglishAlbum art can appear in a variety of places inside and outside the Player, including:
Albüm kapak resmi Player'ın içinde ve dışında, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli yerlerde görüntülenebilir:
EnglishYes, the copyright on your art or photograph still belongs to you.
Evet, çizim veya fotoğrafınızın telif hakkı size aittir.

"artful" için eşanlamlılar (İngilizce):

artful
abstract art
art gallery