EN

arrangement {isim}

volume_up
arrangement (ayrıca: editing, regulation, ragulation)

Türkçe' de "arrangement" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRefer to your hardware documentation for the preferred hardware arrangement.
Tercih edilen donanım düzenlemesi için donanım belgelerine başvurun.
Englishmaster netting arrangement
karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkan veren anlaşma
EnglishBut you're not stuck with that arrangement.
Englishmaster netting arrangement
karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkan veren anlaşma
EnglishBlueTrack Technology We are pleased to inform our licensees that Microsoft has entered into an arrangement with Avago Technologies.
BlueTrack Technology Lisans sahiplerimize, Microsoft’un Avago Technologies ile bir anlaşma yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
EnglishMicrosoft Surface Lagoon, a screen saver and interactive water simulation, complete with a meditative rock arrangement and playful, shy fish.
Microsoft Surface Lagoon, huzur veren taş düzenlemesi ve oyuncu, utangaç balıklarıyla birlikte eksiksiz bir ekran koruyucu ve etkileşimli su simülasyonudur.
EnglishAutomatic Crash Recovery stores the URL of each page you have open, each tab's back/forward history, the arrangement of the tabs, and any info you've entered on the page.
Otomatik Kilitlenme Kurtarması, açtığınız her sayfanın URL'sini, her bir sekmenin geri/ileri geçmişini, sekmelerin düzenini ve sayfaya girdiğiniz tüm bilgileri saklar.

"arrangement" için eşanlamlılar (İngilizce):

arrangement
arranger
arrange
musical arrangement