EN

arrange [arranged|arranged] {fiil}

volume_up
Simgeleşen Pencereleri Yerleştir
Simgeleşen Pencereleri Yerleştir
Simgeleri kılavuzlara yerleştir
arrange
To unlock the icons so that you can move them again, click Auto arrange icons again, clearing the check mark next to it.
Yeniden taşımak üzere simgelerin kilidini açmak için yanındaki onay işaretini temizleyerek yeniden Simgeleri otomatik düzenle'yi tıklatın.
Arrange your documents by folder, author, tag, or another property
Belgelerinizi klasöre, yazara, etikete veya başka bir özelliğe göre düzenleme
Arrange your music by album, artist, genre, or another property
Müziğinizi albüme, sanatçıya, türe veya başka özelliğe göre düzenleme
Arrange videos by year, rating, or another property
Videoları yıla, derecelendirmeye veya diğer özelliklere göre düzenleme
pencereleri yerleştirme komutları
To learn how to switch to Details view, see 'Viewing and arranging files and folders' later in this topic.)
Ayrıntılar görünümüne nasıl geçileceğini öğrenmek için bu konu altında bulunan 'Dosya ve klasörleri görüntüleme ve yerleştirme' başlığına bakın.)

Türkçe' de "arrange" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishUse media information to arrange burned files in folders on the data disc.
Veri diskinde yazılan dosyaları klasörlere yaymak için medya bilgilerini kullan.
EnglishIf you speak several languages, you should arrange them in order of preference (priority).
Birden çok dil biliyorsanız, bunları tercih (öncelik) sırasına göre düzenlemelisiniz.
EnglishArrange the photos by dragging them in the order you want them to appear.
Fotoğrafları sürükleyerek istediğiniz sırada görünmelerini sağlayacak şekilde düzenleyin.
EnglishArrange your documents by folder, author, tag, or another property
Belgelerinizi klasöre, yazara, etikete veya başka bir özelliğe göre düzenleme
EnglishIn the library pane (above the file list), click an item in the Arrange by list.
Kitaplık bölmesinde (dosya listesinin üzerinde) Düzenleme ölçütü listesindeki bir öğeyi tıklatın.
EnglishArrange your pictures by folder, month, day, rating, tag, or another property
Resimlerinizi klasöre, aya, güne, derecelendirmeye, etikete ve başka bir özelliğe göre düzenleme
EnglishFile Explorer isn't designed to let you manually arrange files within a folder.
Dosya Gezgini bir klasördeki dosyaları el ile düzenlemenize izin verecek şekilde tasarlanmamıştır.
EnglishYou can use libraries to view and arrange files from different locations.
Farklı konumlara ait dosyaları görüntülemek ve düzenlemek için kitaplıkları kullanabilirsiniz.
EnglishYou can also have Windows automatically arrange your icons.
Ayrıca, Windows'un simgelerinizi otomatik olarak düzenlemesini sağlayabilirsiniz.
EnglishArrange the stuff on your Start screen so it's just the way you want it.
Başlangıç ekranınıza tam istediğiniz şekli verebilmek için öğeleri dilediğiniz gibi düzenleyin.
EnglishYou can also use libraries to arrange files by a property.
Dosyaları özelliklere göre düzenlemek için kitaplıkları da kullanabilirsiniz.
EnglishArrange your music by album, artist, genre, or another property
Müziğinizi albüme, sanatçıya, türe veya başka özelliğe göre düzenleme
EnglishUse media information to arrange files in folders on the disc.
Diskte dosyaları klasörlere yaymak için medya bilgilerini kullan.
EnglishTo arrange links on the Favorites bar, drag them to a new location.
Sık Kullanılanlar çubuğundaki bağlantıları düzenlemek için bu bağlantıları yeni bir konuma sürükleyin.
EnglishArrange videos by year, rating, or another property
Videoları yıla, derecelendirmeye veya diğer özelliklere göre düzenleme
EnglishTo arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Sık Kullanılanlar veya Bağlantılar çubuğundaki bağlantıları düzenlemek için bu bağlantıları yeni bir konuma sürükleyin.
EnglishThey monitor folders that contain your items, and let you access and arrange the items in different ways.
Öğelerinizin bulunduğu klasörleri izler ve farklı yollardan bu öğelere erişip düzenlemenizi sağlarlar.
EnglishArrange items by folder, date, and other properties.
Öğeleri klasöre, tarihe ve diğer özelliklere göre düzenleyin.
EnglishFor example, you can arrange your Music library by Artist to quickly find a song by a particular artist.
Örneğin, Müzik kitaplığınızı belirli bir sanatçıyı hemen bulmak için Sanatçıya göre düzenleyebilirsiniz.
EnglishIn the Arrange by list, click Clear changes.
Düzenleme ölçütü listesinde Değişiklikleri temizle'yi tıklatın.