"around" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"around" Türkçe çeviri

EN

around {zarf}

volume_up
Drag the cursor around an object to form a rectangle.
İmleci bir nesnenin etrafında sürükleyerek dikdörtgen oluşturun.
Resmin etrafında gezinmek için kaydırma çubuklarını kullanın.
Draw any shape around an object with your finger, mouse, or tablet pen.
Parmağınız, fareniz veya tablet kaleminizle bir nesnenin etrafında herhangi bir şekil çizin.

Türkçe' de "around" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThese keys are used for moving around in documents or webpages and editing text.
Bu tuşlar, belgelerde ve web sayfalarında hareket etme ve metin düzenleme için kullanılır.
EnglishSee breaking updates and stay up to date on what's happening around the world.
Son dakika güncellemelerini alın ve dünyada olup bitenden haberdar olun.
EnglishIn this view, when you move around the screen, it’s like moving a magnifying glass around.
Bu görünümde, ekranda gezindiğinizde bir büyüteç gezdiriyormuşsunuz gibi görünür.
EnglishDrag a box around the eye that you want to correct, and then release the mouse button.
Düzeltmek istediğiniz gözün çevresini bir kutu çizin ve sonra fare düğmesini bırakın.
EnglishThe Internet is a network that links millions of computers around the world.
Internet, dünyadaki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağdır.
EnglishHere's some info that'll help you get around faster in the Remote Desktop app:
Uzak Masaüstü uygulamasına hızlı hareket etmeyle ilgili bazı bilgiler:
EnglishThis type of program content is available around the world and is popular in Europe.
Bu tür program içeriği tüm dünyada bulunmaktadır ve Avrupa'da yaygındır.
EnglishDrag your finger or mouse along the borders to move around the screen.
Ekranda gezinmek için parmağınızı veya farenizi kenarlıklarda sürükleyin.
EnglishIf your mouse has a scroll wheel, you can use it to move around in a document.
Farenizde bir kaydırma tekerleği varsa, belge içinde hareket etmek için bunu kullanabilirsiniz.
EnglishYou move the origami around the pond by touching the screen to create ripples.
Origami parçalarını, suda dalgalar oluşturmak üzere ekrana dokunarak göletin içinde taşırsınız.
EnglishThis type of program content is available around the world and is popular in Europe.
Bu program tipi tüm dünyada kullanılabilir ve Avrupa'da yaygındır.
EnglishIf you have a touch screen, Magnifier will display white borders around the edge of your screen.
Dokunmatik ekranınız varsa, Büyüteç ekranınızın kenarında beyaz kenarlıklar gösterir.
EnglishDraw any shape around an object with your finger, mouse, or tablet pen.
Parmağınız, fareniz veya tablet kaleminizle bir nesnenin etrafında herhangi bir şekil çizin.
EnglishWork around any technical limitations in the Bing Maps API.
Bing Haritalar API'sindeki teknik sınırlamalara aşacak çözümler geliştiremezsiniz.
EnglishYou can move things around, speed it up or slow it down—it’s up to you.
İstediğiniz şeyleri taşıyabilir, hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz; her şey size bağlı.
EnglishDisplays the area around the mouse pointer in the Magnifier window.
Büyüteç penceresinde fare işaretçisinin etrafındaki alanı görüntüler.
EnglishIf you want to learn your way around Windows Vista, this demo is a good place to start.
Windows Vista'da yolunuzu bulmayı öğrenmek istiyorsanız, bu gösteri başlamak için iyi bir adımdır.
EnglishCompact design; rotates halfway in both directions for an all-around view.
Dairesel tam görünüm için her iki yöne yarıya kadar döner.
EnglishThe following table contains new keyboard shortcuts that you can use to navigate around Windows.
Aşağıdaki tablo Windows'da gezinmek için kullanabileceğiniz yeni klavye kısayollarını içerir.
EnglishThe single earpiece provides the ability to handle calls and still hear everything around you.
Tek bir kulaklık aramaları yanıtlamanıza ve etrafınızdakileri duymaya devam etmenize olanak tanır.

"around" için eşanlamlılar (İngilizce):

around