Türkçe' de "area code" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo have the connection use established area code and dialing rules, on the General tab, select the Use dialing rules check box.
Bağlantının, kurulu alan kodu ve arama kurallarını kullanmasını sağlamak için Genel sekmesinde, Arama kurallarını kullan onay kutusunu seçin.
EnglishIf you haven't opened Phone and Modem Options before, a dialog box will be displayed, prompting you to type your area code and access codes.
Telefon ve Modem Seçenekleri'ni daha önce açmadıysanız, alan kodunuzu ve erişim kodlarınızı yazmanızı isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir.
EnglishIf you haven't opened Phone and Modem Options in Control Panel before, the Location Information dialog box will be displayed, prompting you to type your area code and other access codes.
Denetim Masası'ndaki Telefon ve Modem Seçenekleri'ni daha önce açmadıysanız, alan kodunuzu ve diğer erişim kodlarınızı yazmanızı isteyen Konum Bilgileri iletişim kutusu görüntülenir.

Türkçe de "area code" için benzer çeviriler

area isim
Turkish
code isim
to code fiil
character code isim
alphabetic code isim
Billing code isim
authentication code
dial area code
feature code isim
Turkish
machine code isim
field code isim
Turkish
computer code isim
country code isim
Turkish
zip code isim
Turkish
area chart isim