"area" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"area" Türkçe çeviri

TR
EN

area {isim}

volume_up
area (ayrıca: compass, court, domain, field, swath)
This area provides access to frequently used folders, settings, and features.
Bu alan, sık kullanılan klasörlere, ayarlara ve özelliklere erişim sağlar.
In lens mode, the area around the mouse pointer is magnified.
Mercek modunda, fare işaretçisinin etrafındaki alan büyütülür.
In this version of Windows, the pinned area at the top of the Start menu is empty by default.
Bu Windows ise, Başlat menüsünün en üstündeki sabitlenmiş alan varsayılan olarak boştur.
bölge control merkezi (hava sahası)
bölge control merkezi (hava sahası)

Türkçe' de "area" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick the battery meter icon in the notification area of the Windows taskbar.
Windows görev çubuğunun bildirim alanında bulunan pil ölçer simgesini tıklatın.
EnglishRight-click an empty area on the desktop, point to New, and then click Folder.
Masaüstünde boş bir yeri sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve Klasör'ü tıklatın.
EnglishFollow the directions on the screen to set up Guide listings for your area.
Bölgeniz için Rehber listelerini ayarlamak üzere ekrandaki yönergeleri izleyin.
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
Player'ın altındaki durum alanında (kayıttan yürütme denetimlerinin yanında)
EnglishThis area provides access to frequently used folders, settings, and features.
Bu alan, sık kullanılan klasörlere, ayarlara ve özelliklere erişim sağlar.
EnglishIn the past, the notification area could sometimes become cluttered with icons.
Geçmişte bildirim alanı bazen simgelerle dolarak karmaşık olabiliyordu.
EnglishTo draw, drag the pointer across the drawing area and make a squiggly line.
Çizim yapmak için, işaretçiyi çizim alanında sürükleyerek dalgalı bir çizgi oluşturun.
EnglishIf you think you'll use a folder frequently, drag it to the Favorite Links area.
Sık kullanacağınızı düşündüğünüz bir klasörü, Sık Kullanılan Bağlantılar alanına sürükleyin.
EnglishClick the Notification Area tab, and then do one or both of the following:
Bildirim Alanı sekmesini tıklatın ve aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:
EnglishThe battery meter is located in the notification area of the Windows taskbar.
Pil simgesi, Windows görev çubuğu üzerindeki bildirim alanında bulunur.
EnglishOpen Connect to a Network by clicking the network icon ( or ) in the notification area.
Ağa Bağlan'ı açmak için bildirim alanındaki ağ simgesini ( veya ) tıklatın.
EnglishDrag either edge of the selection area to choose the length of the ringtone.
Seçili alanın herhangi bir ucundan sürükleme yaparak, zil sesinin uzunluğunu belirleyin.
EnglishThe battery icon is located in the notification area on the Windows taskbar.
Pil simgesi, Windows görev çubuğu üzerindeki bildirim alanında bulunur.
EnglishTo use the touch keyboard, tap in a text field or other area where you can type.
Dokunmatik klavyeyi kullanmak için, metin alanına veya yazabileceğiniz başka bir alana dokunun.
EnglishSome printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.
Ayrıca, bazı yazıcılarda yazıcının üzerinde durum göstergesi veya görüntüleme alanı bulunur.
EnglishRight-click an empty area on the taskbar, and then click Properties.
Görev çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
EnglishWhen you move the mouse pointer, the area of the screen that's magnified moves along with it.
Ekranın büyütülen kısmı, fare işaretçisini hareket ettirdiğiniz yere göre değişir.
EnglishRight-click an empty area of the desktop, and then click Personalize.
Masaüstünde boş bir alanı sağ tıklatın ve ardından Kişiselleştir'i tıklatın.
EnglishContact your TV service provider to inquire about the availability of DVS in your area.
Bölgenizde DVS'nin kullanılabilirliğini öğrenmek için TV hizmeti sağlayıcınıza başvurun.
EnglishRight-click an empty area on the taskbar, and then point to Toolbars.
Görev çubuğu üzerinde boş bir alanı sağ tıklatın ve Araç Çubukları'nın üzerine gelin.

"area" için eşanlamlılar (İngilizce):

area