"approximately" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"approximately" Türkçe çeviri

EN

approximately {zarf}

volume_up
approximately (ayrıca: approx.)
The maximum delay is 999,999 milliseconds (approximately 16.6 minutes).
Maksimum gecikme 999.999 milisaniyedir (yaklaşık 16.6 dakika).
A data CD can store approximately 700 megabytes (MB) of music, pictures, or video files.
Veri CD'si yaklaşık 700 megabayt (MB) müzik, resim veya video dosyası depolayabilir.
The tool will scan the approximately 6,000 files which make up the original Windows XP distribution.
Araç orijinal Windows XP dağıtımını oluşturan yaklaşık 6000 dosyayı tarar.
approximately

Türkçe' de "approximately" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishA data CD can store approximately 700 megabytes (MB) of music, pictures, or video files.
Veri CD'si yaklaşık 700 megabayt (MB) müzik, resim veya video dosyası depolayabilir.
EnglishThe tool will scan the approximately 6,000 files which make up the original Windows XP distribution.
Araç orijinal Windows XP dağıtımını oluşturan yaklaşık 6000 dosyayı tarar.
EnglishThe maximum delay is 999,999 milliseconds (approximately 16.6 minutes).
Maksimum gecikme 999.999 milisaniyedir (yaklaşık 16.6 dakika).
EnglishA data CD, also called a media CD, can store approximately 700 megabytes (MB) of music or video files.
Medya CD'si olarak da adlandırılan veri CD'si yaklaşık 700 megabayt (MB) müzik veya video depolayabilir.
EnglishA data CD, also called a media CD, can store approximately 700 megabytes (MB) of music or video files.
Aynı zamanda medya CD'si de denen veri CD'si, yaklaşık 700 megabayt (MB) müzik veya video dosyası depolayabilir.
EnglishA single sided, single layered data DVD can store approximately 4.7 gigabytes (GB) of music, video, or data files.
Tek taraflı, tek katmanlı veri DVD'si yaklaşık 4,7 gigabayt (GB) müzik, video veya veri dosyası depolayabilir.
EnglishA single sided, single layered data DVD can store approximately 4.7 gigabytes (GB) of music, video, or data files.
Tek taraflı, tek katmanlı bir veri DVD'si yaklaşık olarak 4,7 gigabayt (GB) müzik, video veya veri dosyası depolayabilir.
EnglishData DVDs are useful if you want to back up your digital media files and a single-sided DVD disc can store approximately 4.7 gigabytes (GB) of music, pictures, or video files.
Veri DVD'leri dijital medya dosyalarınızı yedeklemek istediğinizde kullanışlıdır ve tek taraflı bir DVD disk yaklaşık 4,7 gigabayt (GB) müzik, resim veya video dosyası depolayabilir.

"approximately" için eşanlamlılar (İngilizce):

approximately
approximate
approximation
approximative