"appropriate" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"appropriate" Türkçe çeviri

EN

appropriate {sıfat}

volume_up
To find the download appropriate for your PC, go to the Microsoft Download Center.
Bilgisayarınıza uygun indirmeyi bulmak için Microsoft İndirme Merkezi'ne gidin.
The following table describes Live File System versions and their appropriate uses.
Aşağıdaki tabloda, Canlı Dosya Sistemi sürümleri ve uygun kullanımları açıklanmaktadır.
Windows will automatically install the appropriate driver if it's available.
Windows uygun sürücüyü varsa otomatik olarak yükler.
appropriate (ayrıca: acceptable, seemly, comme il faut)
appropriate

Türkçe' de "appropriate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo find the download appropriate for your PC, go to the Microsoft Download Center.
Bilgisayarınıza uygun indirmeyi bulmak için Microsoft İndirme Merkezi'ne gidin.
EnglishOr, click the appropriate Turn on messages link next to the item on the main page.
Ya da, ana sayfada öğenin yanındaki ilgili İletileri aç bağlantısını tıklatın.
EnglishWindows then works behind the scenes to toggle between the appropriate settings.
Windows daha sonra arka planda çalışarak uygun ayarları gerçekleştirir.
EnglishIn the Save As dialog box, type tags and other properties in the appropriate boxes.
Farklı Kaydet iletişim kutusunda, etiketleri ve diğer özellikleri uygun kutulara yazın.
EnglishThe following table describes Live File System versions and their appropriate uses.
Aşağıdaki tabloda, Canlı Dosya Sistemi sürümleri ve uygun kullanımları açıklanmaktadır.
EnglishFrom the list displayed, click the appropriate Guide listings for that channel.
Görüntülenen listede, bu kanal için uygun Rehber listelerini tıklatın.
EnglishMake sure that each TV tuner is enabled and that the appropriate drivers are installed.
Her tarayıcı kartı donanımının etkin ve doğru sürücülerin yüklü olduğundan emin olun.
EnglishSelect or clear the appropriate check box to show or hide the game respectively.
Oyunu göstermek veya gizlemek için gerekli biçimde uygun onay kutusunu seçin veya temizleyin.
EnglishType the appropriate information in the dialog box, and then click Create.
Gerekli bilgileri iletişim kutusuna yazdıktan sonra Oluştur'u tıklatın.
EnglishConnect the appropriate video cable from your computer's output to your TV.
Uygun video kablosunu bilgisayarınızın çıkışından TV'nize bağlayın.
EnglishHowever, it can also expose children to information that might not be appropriate for them.
Bununla birlikte, çocuklar için uygun olmayan bilgiler de sunabilir.
EnglishThis automatically sets the appropriate firewall settings for the type of network that you connect to.
Bu, bağlandığınız ağ türüne uygun güvenlik duvarı ayarlarını otomatik olarak ayarlar.
EnglishRight-click the webpage, point to Encoding, point to More, and then click the appropriate language.
Web sayfasını sağ tıklatın, Kodlama'nın ve sonra Diğer üzerine gelip uygun dili tıklatın.
EnglishNavigate to the appropriate location, click the file, and then click Open.
Uygun konuma gidin, dosyayı ve ardından Aç'ı tıklatın.
EnglishWindows will automatically install the appropriate driver if it's available.
Windows uygun sürücüyü varsa otomatik olarak yükler.
EnglishOr -For other social networks, clear the appropriate check box.
Ya da -Diğer sosyal ağlar için uygun onay kutusunu temizleyin.
EnglishWe started by downloading the appropriate language pack for Japanese.
Japonca MUI Paketini karşıdan yükleyerek işe başladık.
EnglishIf you do not have the appropriate supported program installed, you can still use the key by reassigning it.
Kurulmuş uygun destek programınız yoksa, yeniden atayarak yine de tuşu kullanabilirsiniz.
EnglishClick the appropriate button on the DVD menu to play the DVD.
DVD'yi oynatmak için DVD menüsündeki uygun düğmeyi tıklatın.
EnglishIf a malicious website is detected, Internet Explorer 9 blocks the entire site, when appropriate.
Kötü amaçlı bir web sitesi algılanırsa, Internet Explorer 9 uygun olduğunda sitenin tamamını engeller.

"appropriate" için eşanlamlılar (İngilizce):

appropriate
appropriation
English