EN

Apply to

volume_up
In the Startup type list, select Automatic, and then click Apply.
Başlangıç türü listesinde Otomatik'i seçin ve ardından Uygula'yı tıklatın.
When you find a screen resolution that looks right, click Apply.
Doğru görünen bir ekran çözünürlüğü bulduğunuzda Uygula'yı tıklatın.
Click Turn off password protected sharing, and then click Apply.
Parola korumalı paylaşımı kapat'ı ve sonra Uygula'yı tıklatın.

Türkçe' de "Apply to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.
Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
EnglishClick a theme to apply it to the desktop, then click Desktop Background.
Masaüstüne uygulamak istediğiniz temayı ve sonra Masaüstü Arka Planı'nı tıklatın.
EnglishTo apply the theme, log on as either an administrator or a regular user.
Temayı kullanabilmek için yönetici veya normal kullanıcı olarak oturum açın.
EnglishYou can apply the settings for everyone who uses the computer or only for you.
Ayarları, bilgisayarı kullanan herkes için veya yalnızca kendiniz için uygulayabilirsiniz.
EnglishLets you choose settings that will apply to all users on this computer.
Bu bilgisayarda tüm kullanıcılar için geçerli olacak ayarları seçmenize olanak verir.
EnglishInternet service provider subscription or other service fees may apply.
Internet servis sağlayıcısı aboneliği ve başka hizmet ücretleri ödemeniz gerekebilir.
EnglishFor example, you can apply a rating to a song file, but not to a text document.
Örneğin, bir şarkı dosyasına derecelendirme uygularken metin belgesine bunu uygulayamazsınız.
EnglishThese settings will not apply to recordings that you scheduled before adjusting the settings.
Bu ayarlar, ayarları yapmadan önce zamanladığınız kayıtlar için geçerli olmaz.
EnglishUpdates apply to Windows and your programs, regardless of who uses them.
Güncelleştirmeler, Windows'u ve programlarınızı kullanan kişiye bağlı olmadan uygulanır.
EnglishThe tabs change to show extra tasks that apply to the selected item.
Sekmeler seçili öğe için geçerli olan fazladan görevleri gösterecek şekilde değişir.
EnglishUnder Resolution, move the slider to the resolution you want, and then click Apply.
Çözünürlük altında, kaydırıcıyı istediğiniz çözünürlüğe taşıyın ve ardından Uygula'yı tıklatın.
EnglishThe information in this Help topic doesn't apply to Windows 7 Starter.
Bu Yardım konusundaki bilgiler, Windows 7 Starter için geçerli değildir.
EnglishThe following instructions apply to both Windows 7 and Windows Vista.
Aşağıdaki yönergeler hem Windows 7 hem de Windows Vista için geçerlidir.
EnglishDepending on the alert level, you can choose one of these actions to apply to the software:
Uyarı düzeyine göre, yazılıma uygulamak için aşağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz:
EnglishThe license terms with those programs apply to your use of them.
Bu programları kullanımınız bunlarla birlikte belirtilen lisans koşullarına tabidir.
EnglishThe following steps apply to PCs running Windows 8 or Windows RT.
Aşağıdaki adımlar Windows 8 veya Windows RT çalıştıran bilgisayarlar için geçerlidir.
EnglishSelect the compatibility mode and other options you want to apply, and then click OK.
Uygulamak istediğiniz uyumluluk modunu veya diğer seçenekleri seçin, ardından Tamam'ı tıklatın.
EnglishIn the Startup type list, select Automatic, and then click Apply.
Başlangıç türü listesinde Otomatik'i seçin ve ardından Uygula'yı tıklatın.
EnglishSelect the compatibility mode and other options that you want to apply, then click OK.
Uygulamak istediğiniz uyumluluk modunu veya diğer seçenekleri seçin, ardından Tamam'ı tıklatın.
EnglishWhen you've set a level for each category, click Apply, and then click OK.
Her kategori için bir düzey belirledikten sonra Uygula'yı tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Türkçe de "Apply to" için benzer çeviriler

apply fiil
Turkish
to edat
copy to
change to
connect to
connected to
convert to
equal to