EN

Apply Rules

volume_up

Türkçe' de "Apply Rules" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishBy selecting the Use dialing rules check box, and then clicking Dialing Rules, you can create a location that specific dialing rules automatically apply to.
Arama kurallarını kullan onay kutusunu seçerek ve sonra Arama Kuralları’nı tıklatarak, belirli arama kurallarının otomatik olarak uygulanacağı bir konum oluşturabilirsiniz.

Türkçe de "Apply Rules" için benzer çeviriler

apply fiil
Turkish
apply format
apply format fiil
copy dialing rules
dialing rules isim
export rules
Turkish
horizontal rules isim