"Apply changes" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Apply changes" Türkçe çeviri

EN

Apply changes

volume_up

Türkçe' de "Apply changes" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you don't apply the changes within 15 seconds, the refresh rate will revert back to your original setting.
Değişiklikleri 15 saniye içinde uygulamazsanız, yenileme sıklığı orijinal ayarınıza geri döner.
EnglishIf you don't apply the changes within fifteen seconds, the refresh rate will revert back to your original setting.
Değişiklikleri on beş saniye içinde uygulamazsanız, yenileme hızı özgün ayarınıza geri döner.
EnglishIf you want to keep the changes, click Apply.
Değişiklikleri korumak istiyorsanız, Uygula'yı tıklatın.
EnglishTo force the Player to update the file immediately, click Organize, and then click Apply media information changes.
Player'ın dosyayı hemen güncelleştirmesini zorlamak için, Düzenle'yi ve ardından Medya bilgi değişikliklerini uygula'yı tıklatın.
EnglishIf you get this message and don't apply the changes within fifteen seconds, the refresh rate will revert back to your original setting.
Bu iletiyi alır ve değişiklikleri on beş saniye içinde uygulamazsanız, yenileme hızı özgün ayarınıza geri döner.
EnglishTo force the Player to update the file immediately, click the arrow below the Library tab, and then click Apply Media Information Changes.
Player'ı dosyayı hemen güncelleştirmeye zorlamak için Kitaplık sekmesinin altındaki oku tıklatın ve sonra Medya Bilgi Değişikliklerini Uygula'yı tıklatın.
EnglishIf you change the naming convention or storage folder for ripped files, you can apply the changes to files you've ripped previously as well.
Kopyalanan dosyaların adlandırma kuralını veya depolama klasörünü değiştirirseniz, değişiklikleri önceden kopyalamış olduğunuz dosyalara da uygulayabilirsiniz.
EnglishIf you change the naming convention or storage folder for ripped files, you can apply the changes to files you had ripped previously as well.
Kopyalanan dosyaların adlandırma kuralını veya depolama klasörünü değiştirirseniz, değişiklikleri önceden kopyalamış olduğunuz dosyalara da uygulayabilirsiniz.

Türkçe de "Apply changes" için benzer çeviriler

changes isim
apply fiil
Turkish
commit changes
confirm changes
apply format
apply format fiil
break when value changes
confirm record changes
conflicting changes isim
drop changes
endnote changes isim
localized changes isim
voluntary changes isim