EN

Applications {çoğul}

volume_up
center for innovative computer applications (cica)
yaratıcı bilgisayar uygulamaları merkezi

Türkçe' de "Applications" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOn your Windows Phone, Go to Settings, tap Applications, and then tap Office.
Windows Phone'unuzda, Ayarlar'a gidin, Uygulamalar'a dokunun ve Office'e dokunun.
EnglishCycle through open applications (except desktop applications) in reverse order
Açık uygulamalar arasında ters sırada gezinme (masaüstü uygulamalar dışında)
EnglishOn your Windows Phone, go to Applications, and then tap Office to go to the Office hub.
Windows Phone'unuzda Uygulamalar'a gidin veOffice'e dokunarak Office hub'a gidin.
EnglishEnvironments where all applications must be pre-approved and installed centrally.
Tüm uygulamaların önceden onaylanmasını ve merkezi olarak yüklenmesini gerektiren ortamlar.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorized third-party applications.
Yetki verilmemiş üçüncü taraf uygulamaları aracılığıyla hizmetlere erişim sağlayamazsınız.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorised third-party applications.
Yetki verilmemiş üçüncü taraf uygulamaları aracılığıyla hizmetlere erişim sağlayamazsınız.
EnglishThis option makes other applications quieter so it's easier to hear Narrator.
Bu seçenek diğer uygulamaları daha sessiz yaparak Ekran Okuyucusu'nu duymayı kolaylaştırır.
EnglishIn the left pane, click Applications and Services Logs to view error events.
Sol bölmede, hata olaylarını görüntülemek üzere Uygulama ve Hizmet Günlükleri'ni tıklatın.
EnglishTo see the new text size, close all of your applications, then sign out of Windows.
Yeni metin boyutunu görmek için tüm uygulamalarınızı ve ardından Windows oturumunu kapatın.
EnglishAdding an application to the list of allowed applications (less risky).
Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).
EnglishUsed by some applications, such as Microsoft Excel, to control scrolling.
Microsoft Excel gibi bazı uygulamalar tarafından kaydırmayı kontrol etmek için kullanılır.
EnglishApplications and system files need to be stored on a local drive (typically the C: drive).
Uygulamalar ve sistem dosyaları yerel sürücüye (genellikle C: sürücüsü) depolanmalıdır.
EnglishFor more information about Start, see Adding applications, websites and more to Start.
Başlangıç ekranına uygulama, web sitesi ve daha fazlasını ekleme.
EnglishChoose the language that you want to see most often in Windows and in the applications that you use.
Windows'da ve kullandığınız uygulamalarda en sık görmek istediğiniz dili seçme.
EnglishUse the VTNT terminal type if you are running advanced command-line applications, such as .
gibi gelişmiş komut satırı uygulamalarını çalıştırıyorsanız, VTNT terminal türünü kullanın.
EnglishZoom in or out of a large number of items, like applications pinned to the Start screen
Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma
EnglishYou should use the VT100 terminal type if you are running normal command-line applications.
Normal komut satırı uygulamalarını çalıştırıyorsanız, VT100 terminal türünü kullanmanız gerekir.
EnglishYou can use the Search charm to search for applications, settings and files on your PC.
Bilgisayarınızdaki uygulamaları, ayarları ve dosyaları aramak için Arama düğmesini kullanabilirsiniz.
EnglishThe Magnifier may not correctly display images or video in some applications or games.
Büyüteç, bazı uygulamalarda veya oyunlarda, resimleri veya videoları doğru şekilde görüntülemeyebilir.
EnglishEnter Narrator in the search box, tap or click Applications, then tap or click Narrator.
Arama kutusuna Ekran Okuyucusu yazın, Uygulamalar'a ve sonra Ekran Okuyucusu'na dokunun veya tıklatın.

"applicability" için eşanlamlılar (İngilizce):

applicability
applicant
English
applicator
English