EN

to append [appended|appended] {fiil}

volume_up
to append (ayrıca: Append)

Türkçe' de "to append" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.