EN

appearing {isim}

volume_up
appearing
appearing (ayrıca: emersion)

Türkçe' de "appearing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf a drive isn't appearing in Optimize Drives, it might be because it contains an error.
Sürücüleri İyileştir penceresinde bir sürücü görünmüyorsa, hata içeriyor olabilir.
EnglishIf a drive isn't appearing in Optimise Drives, it might be because it contains an error.
Sürücüleri İyileştir penceresinde bir sürücü görünmüyorsa, hata içeriyor olabilir.
EnglishYou can stop Web Slice buttons from appearing on a webpage by following these steps:
Aşağıdaki adımları izleyerek web sayfasında Web Slice düğmelerinin görünmesini durdurabilirsiniz.
EnglishA pop-up blocker can prevent some or all of these windows from appearing.
Açılır pencere engelleyicisi bu pencerelerin bazılarının veya tümünün görünmesini engelleyebilir.
EnglishA pop-up blocker can prevent some or all of these windows from appearing.
Açılır pencere engelleyicisi bu pencerelerin bazılarının ya da tümünün görüntülenmesini engeller.
EnglishMake sure any file types that aren't appearing are added to the index.
Görüntülenmeyen dosya türlerinin dizine eklendiğinden emin olun.
EnglishTo prevent the notification from appearing, follow these steps:
Bildirimin görünmesini engellemek için şu adımları izleyin:
EnglishTo prevent unwanted pop-up windows from appearing, select the Turn on Pop-up Blocker check box.
İstenmeyen açılır pencerelerin görüntülenmesini engellemek için, Açılır Pencere Engelleyicisini aç onay kutusunu seçin.
EnglishMake sure your network firewall isn't blocking the device from appearing in the list of devices you can add.
Ağ güvenlik duvarınızın aygıtın ekleyebileceğiniz aygıtlar listesinden görünmesini engellemediğinden emin olun.
EnglishFor more information, see the article about the DDI version appearing as 9Ex on the Microsoft Support website.
Daha fazla bilgi için, Microsoft Destek web sitesinde 9Ex olarak gösterilen DDI sürümü hakkındaki makaleye bakın.
EnglishWhen Windows 7 fails validation, a message reminding you that Windows might not be genuine begins appearing on your desktop.
Windows 7 doğrulamadan geçemezse, masaüstünüzde Windows'un orijinal olmayabileceğini size anımsatan bir ileti gösterilmeye başlar.
EnglishTo prevent the AutoPlay dialog box from appearing for a specific storage type (such as a disc or device), follow these steps:
Otomatik Çalıştır iletişim kutusunun belirli bir depolama tipi (disk veya aygıt gibi) için görüntülenmesini engellemek için aşağıdaki adımları izleyin:
EnglishNarrator reads aloud on-screen text and describes some events (such as error messages appearing) that happen while you're using the computer.
Ekran Okuyucusu, ekrandaki metinleri sesli okur ve bilgisayarı kullandığınız sırada gerçekleşen bazı olayları (ekrana gelen hata iletileri gibi) açıklar.
EnglishThe results of this damage might include messages appearing unexpectedly, programs starting or closing automatically, or Windows shutting down suddenly.
Söz konusu zararlar nedeniyle beklenmedik şekilde iletiler görüntülenebilir, programlar otomatik olarak başlatılabilir ve kapatılabilir veya Windows aniden kapatılabilir.
EnglishTo prevent recently opened programs from appearing in the Start menu, clear the Store and display recently opened programs in the Start menu check box.
En son açılan programların Başlat menüsünde görüntülenmesini önlemek için, En son açılan programları Başlat menüsünde depola ve görüntüle onay kutusunun işaretini kaldırın.

"appearing" için eşanlamlılar (İngilizce):

appearing
appearance
first appearance