EN

appearance {isim}

volume_up
The following table describes Internet Explorer's Appearance settings.
Aşağıdaki tabloda Internet Explorer'daki Görünüm ayarları açıklanmaktadır.
Transitions give your video a smooth and professional appearance.
Geçişler videonuza sorunsuz ve profesyonel bir görünüm kazandırır.
Open Appearance Settings by clicking the Start button and then clicking Control Panel.
Görünüm Ayarları'nı açmak için Başlat düğmesini ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.
appearance (ayrıca: display, picture, video, Image)
In the Display Properties dialog box, click the Appearance tab.
Görüntü Özellikleri iletişim kutusunda Görünüm sekmesini tıklatın.
The invention also discloses image manipulation techniques used to provide the appearance of eye contact.
Buluş aynı zamanda göz teması görünüşü sağlamak için kullanılan görüntü işleme tekniklerinin marifetlerini sergilemektedir.
The battery icon changes appearance to display the current state of your battery, so that you can view how much charge remains on your battery at a glance.
Pil simgesi pilinizin geçerli durumunu görüntülemek için görüntü değiştirir, böylece pilinizin ne kadar şarjı kaldığını bir bakışta görüntüleyebilirsiniz.
appearance (ayrıca: aspect, looks)
Themes can change every aspect of your computer screen's appearance.
Temalar bilgisayar ekranınızın tüm görünüş özelliklerini değiştirebilir.
Themes can change every aspect of your computer's appearance, including colors, sounds, pointers, and the desktop background.
Temalar bilgisayarınızın renkler, sesler, işaretçiler ve masaüstü arka planı dahil tüm görünüş özelliklerini değiştirebilir.

Türkçe' de "appearance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Fonts.
Genel sekmesine ve sonra Görünüm'ün altında, Yazı Tipleri'ne dokunun veya tıklatın.
EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Colors.
Genel sekmesine ve sonra Görünüm'ün altında Renkler'e dokunun veya tıklatın.
EnglishThe visual appearance of your computer's display can be influenced by several factors.
Bilgisayarınızın ekranındaki görüntüyü etkileyen çeşitli unsurlar vardır.
EnglishOpen Appearance Settings by clicking the Start button and then clicking Control Panel.
Görünüm Ayarları'nı açmak için Başlat düğmesini ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishTry this setting if large-scale fonts are interfering with the appearance of the program.
Büyük ölçekli yazı tipleri programın görünüşünü bozuyorsa bu ayarı deneyin.
English(The pointer's appearance might change depending on where it's positioned on your screen.)
(İşaretçinin görünümü ekranınızda konumlandırıldığı yere göre değişebilir.)
EnglishThe following table describes Internet Explorer's Appearance settings.
Aşağıdaki tabloda Internet Explorer'daki Görünüm ayarları açıklanmaktadır.
EnglishIn those cases, clicking next to the value won't change its appearance.
Bu gibi durumlarda değerin yanının tıklatılması görünümünü değiştirmez.
EnglishThemes can change every aspect of your computer screen's appearance.
Temalar bilgisayar ekranınızın tüm görünüş özelliklerini değiştirebilir.
EnglishUnder Taskbar appearance, select one of the options from the Taskbar buttons list:
Görev çubuğu görünümü'nün altında, Görev çubuğu düğmeleri listesindeki seçeneklerden birini belirleyin:
EnglishFinally, its appearance changes if no battery is detected.
En sonunda, pilin tamamının tükendiğini algıladığında, görüntüsü değişir.
EnglishYou can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
Komut İstemi penceresinin görünümünü Komut İstemi seçeneklerini ayarlayarak değiştirebilirsiniz.
EnglishOpen Window Color and Appearance by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Pencere Rengi ve Görünümü'nü açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishTransitions give your video a smooth and professional appearance.
Geçişler videonuza sorunsuz ve profesyonel bir görünüm kazandırır.
EnglishIf you want to make a line that has a different appearance, use one of the Brushes, instead.
Farklı görünüme sahip bir çizgi oluşturmak istiyorsanız, bunun yerine Fırçalardan birini kullanın.
EnglishIn the Display Properties dialog box, click the Appearance tab.
Görüntü Özellikleri iletişim kutusunda Görünüm sekmesini tıklatın.
EnglishWith the shape still selected, you can do one or more of the following to change its appearance:
Şekil seçiliyken görünümünü değiştirmek için aşağıdakilerden bir veya birkaçını yapabilirsiniz:
EnglishThe appearance of color content also depends upon the viewing conditions (such as ambient lighting).
Renk içeriğinin görünümü, görüntüleme koşullarına da (ortamdaki ışıklandırma gibi) bağlıdır.
EnglishHere are your choices for setting taskbar button appearance:
Görev çubuğu düğme görünümünü ayarlama seçenekleriniz şunlardır:
EnglishIts discreet design works well with video conferencing, as it gives a more professional appearance.
Sade tasarımı ile daha profesyonel bir izlenim yarattığı için, video konferanslarda kullanım için idealdir.

"appearance" için eşanlamlılar (İngilizce):

appearance
appearing
first appearance