EN

App {isim} [kısaltma]

volume_up
App
volume_up
Uyg {isim} [kısalt.]
TR

anabilgisayar APP

volume_up
1. IT
anabilgisayar APP (ayrıca: ana bilgisayar APP)

Türkçe' de "App" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe photo you picked will be the background on the main page of the Photos app.
Seçtiğiniz fotoğraf, Fotoğraflar uygulamasının ana sayfasında arka plan yapılır.
EnglishThe Photos app shows pictures and videos that are included in the Pictures library.
Fotoğraflar uygulaması, Resimler kitaplığındaki resimleri ve videoları gösterir.
EnglishClick Start, type %LocalAppData%Microsoft in the Search box, and then press Enter.
Başlat'a tıklayın, Arama kutusuna %LocalAppData%Microsoft yazın ve Enter'a basın.
EnglishOn your phone, replace the password for your Microsoft account with the app password.
Telefonunuzdan Microsoft hesabınızın parolasını uygulama parolasıyla değiştirin.
EnglishIf you receive a different error message, exit the SkyDrive app and launch it again.
Farklı bir hata iletisi alırsanız SkyDrive uygulamasından çıkıp yeniden başlatın.
EnglishAfter you install an app on your PC, you can see the list of permissions for it.
Bir uygulamayı bilgisayarınız yükledikten sonra, izinlerinin listesini görebilirsiniz.
EnglishOnce you've located an app that you want to uninstall, go to the next step.
Kaldırmak istediğiniz bir uygulamayı belirledikten sonra, sıradaki adıma geçin.
EnglishThe Xbox Games app and Xbox SmartGlass app might not be available in all regions.
Xbox Oyunlar uygulaması ve Xbox SmartGlass uygulaması her bölgede kullanılamayabilir.
EnglishYou can only delete your Hotmail or Outlook contacts from the People app.
Kişiler uygulamasında yalnızca Hotmail veya Outlook kişilerinizi silebilirsiniz.
EnglishIf the app doesn't have established reputation, a warning dialog is shown.
Uygulama güvenilir olarak kabul edilmiyorsa bir uyarı iletişim kutusu gösterilir.
EnglishThe steps are slightly different, depending on which Office app you're using.
Hangi Office uygulamasını kullandığınıza bağlı olarak bu adımlar farklılık gösterir.
English(If you're using a mouse, right-click in the Photos app, and then click Import.)
(Fare kullanıyorsanız, Fotoğraflar uygulamasında sağ tıklayın ve ardından Al'ı tıklayın.
EnglishNow your app will always be available in one tap or click from the taskbar.
Artık uygulamanız tek bir dokunuş veya tıklamayla görev çubuğundan çalıştırılabilir.
EnglishThe following table contains keyboard shortcuts for working with the Mail app.
Aşağıdaki tabloda, Posta uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.
English(If you're using a mouse, right-click in the SkyDrive app, and then click Upload.
(Fare kullanıyorsanız, SkyDrive uygulamasında sağ tıklayın ve ardından Yükle'yi tıklayın.
EnglishIn the People app, swipe in from the right edge of the screen, and then tap Settings.
Kişiler uygulamasında, ekranın sağ tarafından içeri doğru çekin ve Ayarlar'a dokunun.
EnglishIf your email app doesn’t support Exchange ActiveSync, it might use IMAP.
E-posta uygulamanız Exchange ActiveSync'i desteklemiyorsa IMAP kullanıyor olabilir.
EnglishIf you’re using a mouse, click the top of the app and drag it to the bottom of the screen.
Fare kullanıyorsanız, uygulamanın üstünü tıklatın ve ekranın altına sürükleyin.
EnglishThe following table contains keyboard shortcuts for working with the Calendar app.
Aşağıdaki tabloda, Takvim uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.
EnglishTo do this, open the Camera app, and then unplug and reconnect the camera.
Bunu yapmak için Kamera uygulamasını açıp kamerayı çıkarın ve tekrar takın.