EN

API {isim} [kısaltma]

volume_up
1. "Advanced Programming Interface", IT
TR

şifreleme api32 {isim}

volume_up
1. IT
şifreleme api32

Türkçe' de "API" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWork around any technical limitations in the Bing Maps API.
Bing Haritalar API'sindeki teknik sınırlamalara aşacak çözümler geliştiremezsiniz.
EnglishSell, lease or sublicense results or access to the Bing Maps API or Bing Maps.
Sonuçları veya Bing Haritalar API'sine veya Bing Haritalar uygulamasına erişim olanağını satamaz, kiralayamaz ve yeniden lisanslayamazsınız.
EnglishApplication Programming Interface (API)
EnglishApplication Programming Interface (API)