"anywhere" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"anywhere" Türkçe çeviri

EN

anywhere {zarf}

volume_up
anywhere (ayrıca: nowhere)
But you can change the order of gadgets and move them anywhere on the desktop.
Ancak araçların sırasını değiştirebilir ve araçları masaüstünde herhangi bir yere taşıyabilirsiniz.
You can move the Language bar anywhere on your screen, minimize it to the taskbar, or hide it.
Dil çubuğunu ekranınızda herhangi bir yere taşıyabilir, görev çubuğunda simge durumuna küçültebilir veya gizleyebilirsiniz.
(Or, if you’re using a mouse, right-click anywhere on the Start screen, and then click All apps.)
(Fare kullanmanız durumundaysa Başlangıç ekranınızda herhangi bir yere sağ tıklayıp Tüm uygulamalar'a tıklayın.)

Türkçe' de "anywhere" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Araçları Kenar Çubuğu'ndan ayırıp masaüstünde herhangi bir konuma yerleştirebilirsiniz:
EnglishIf you don't see the taskbar anywhere on the screen, it might be hidden.
Görev çubuğunu ekranın herhangi bir yerinde görmüyorsanız görev çubuğu gizlenmiş olabilir.
EnglishCreate a central place to access documents and business information from virtually anywhere
Belgelere ve iş bilgilerine hemen her yerden erişebilmek için merkezi bir yer oluşturun
EnglishTo move a tile, drag it up or down, and then drag it anywhere you want it.
Bir kutucuğu taşımak için yukarı ya da aşağı sürükleyin ve ardından istediğiniz yere taşıyın.
EnglishHowever, you can detach gadgets from the Sidebar and place them anywhere on the desktop:
Ancak, araçları kenar çubuğundan ayırıp masaüstünde herhangi bir konuma yerleştirebilirsiniz:
EnglishBut you can change the order of gadgets and move them anywhere on the desktop.
Ancak araçların sırasını değiştirebilir ve araçları masaüstünde herhangi bir yere taşıyabilirsiniz.
EnglishYou can drag a gadget to a new position anywhere on the desktop. Developers
Aracı masaüstünde herhangi bir yeni konuma sürükleyebilirsiniz.
EnglishLaptops can operate on batteries, so you can take them anywhere.
Dizüstüler pille çalışabildiklerinden, bunları her yere taşıyabilirsiniz.
EnglishBlueTrack Technology allows this multitouch mouse to go virtually anywhere.Learn More
"Bu, bilgisayarınız için alabileceğiniz en iyi touch faredir."
EnglishOr simply be a master of multitasking with multiple monitors and the ability to work from anywhere.
Birden fazla monitör ile çoklu görev uzmanı olabilir ve her yerden çalışabilirsiniz.
EnglishThrow them up there and get to them from anywhere you're online.
Buluta attığınızda istediğiniz her yerden çevrimiçi olduğunuzda bunlara ulaşabilirsiniz.
EnglishLaptops can operate on batteries, so you can take them anywhere.
Dizüstü bilgisayarlar pille çalışabildiğinden her yere taşıyabilirsiniz.
EnglishCreate a central place to access documents and business information from virtually anywhere
Sosyal ağlar ve bilgi aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurun
EnglishThe Search charm is available anywhere in Windows 8 and Windows RT.
Ara düğmesi Windows 8 ve Windows RT sürümlerinde kullanılabilir.
EnglishClick a blank space in the Address bar anywhere to the right of the text that displays the current location.
Adres çubuğunda geçerli konumu gösteren metnin sağında boş bir yeri tıklatın.
EnglishYou can drag a gadget to a new position anywhere on the desktop.
Aracı masaüstünde herhangi bir yeni konuma sürükleyebilirsiniz.
English(If you're using a mouse, right-click anywhere in the Photos app, then click Import.)
(Fare kullanıyorsanız, Fotoğraflar uygulamasında herhangi bir yeri sağ tıklatın ve ardından Al öğesini tıklatın.)
EnglishBoost your mobility and productivity anytime, anywhere.
Hareketliliğinizi ve üretkenliğinizi her zaman, her yerde arttırın.
EnglishIt is secure, anywhere access to email and calendars, Office Web Apps, instant messaging, conferencing, and file sharing.
E-posta ve takviminize bilgisayarınızdan, web'den ve akıllı aygıtınızdan erişin.*
EnglishClick anywhere in the paragraph you want to indent.
Girintilemek istediğiniz paragrafın herhangi bir yerini tıklatın.

"anywhere" için eşanlamlılar (İngilizce):

anywhere
English