"Anything" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Anything" Türkçe çeviri

TR
EN

Anything {isim}

volume_up
Anything
If your computer beeps when you start it but does not display anything on your monitor:
Bilgisayarınızı başlattığınızda bip sesi çıkarıyorsa ancak monitörünüzde hiçbir şey görüntülemiyorsa:
Hesap açmak için başka hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.
Internet Explorer already supports EV certificates, so you don't have to do anything.
Internet Explorer EV sertifikalarını zaten desteklemektedir, bu nedenle hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.

Türkçe' de "Anything" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishCreating a recovery drive will erase anything already stored on your USB flash drive.
Kurtarma sürücüsü oluşturduğunuzda, USB flash sürücünüzde saklanan her şey silinir.
EnglishIf you don't hear anything, make sure the volume is turned up on the device.
Hiç bir şey duymuyorsanız aygıtta ses düzeyinin açık olduğundan emin olun.
EnglishType anything you can remember about the file, such as part of its name.
Adının bir bölümü gibi dosya hakkında anımsayabildiğiniz herhangi bir bilgiyi yazın.
EnglishChoosing Yes is the easiest way, because you don't need to do anything else.
Evet'i seçmek en kolay yoldur; böylece başka bir şey yapmanız gerekmez.
EnglishBefore you try anything else, you should make sure that your PC is connected to the Internet.
Başka bir şey denemeden önce bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
EnglishIf you need to change anything, click Back, but if you’re ready, click Install.
Herhangi bir şeyi değiştirmeniz gerekirse, Geri'ye tıklayın, ancak hazırsanız Yükle'ye tıklayın.
EnglishFor example, if you set the background color to yellow, anything you erase turns to yellow.
Örneğin, arka plan rengini sarı olarak belirlerseniz, sildiğiniz her şey sarıya döner.
EnglishDuring a transfer, you won't be deleting anything from your old computer.
Aktarım sırasında, eski bilgisayarınızdan bir şey silmiş olmazsınız.
EnglishWhen you record steps on your computer, anything you type will not be recorded.
Bilgisayarınızda adım kaydederken, yazdıklarınızı kaydedilmez.
EnglishAnything you put into the Public folder is available for other people to see.
Ortak klasöre koyduğunuz her şeyi diğer kullanıcılar görebilir.
EnglishYou can print almost anything with Windows: documents, pictures, webpages, or e‑mail.
Windows ile neredeyse her şeyi yazdırabilirsiniz: belgeler, resimler, web sayfaları veya e‑posta.
EnglishIf Internet Explorer recognizes that you are on an intranet, you do not need to do anything else.
Internet Explorer intranette bulunduğunuzu algılarsa, başka bir işlem yapmanız gerekmez.
EnglishYou can play movies, TV shows, or anything else that's on your PC on your TV.
Filmleri, TV programlarını veya bilgisayarınızda olan başka her şeyi televizyonunuzda oynatabilirsiniz.
EnglishIf your computer beeps when you start it but does not display anything on your monitor:
Bilgisayarınızı başlattığınızda bip sesi çıkarıyorsa ancak monitörünüzde hiçbir şey görüntülemiyorsa:
EnglishYou won’t pay anything until you buy something from the Store.
Mağaza'dan bir ürün satın alana kadar herhangi bir ödeme yapmazsınız.
EnglishInternet Explorer already supports EV certificates, so you don't have to do anything.
Internet Explorer EV sertifikalarını zaten desteklemektedir, bu nedenle hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.
EnglishYou can right-click just about anything in Windows, including text, pictures, and icons.
Metin, resimler ve simgeler de dahil olmak üzere Windows'ta neredeyse her nesneyi sağ tıklatabilirsiniz.
EnglishWhen you visit websites, do not automatically agree to download anything the site offers.
Web sitelerini ziyaret ettiğinizde sitenin önerdiği herhangi bir öğeyi karşıdan yüklemeyi otomatik olarak kabul etmeyin.
EnglishSave and close all your files and apps before you restart so you don't lose anything.
Hiçbir şeyi kaybetmemek için bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce tüm dosyalarınızı ve uygulamalarınızı kaydedip kapatın.
EnglishWhen you visit websites, do not automatically agree to download anything the site offers.
Web sitelerini ziyaret ettiğinizde, sitenin sunduğu herhangi bir programı otomatik olarak karşıdan yüklemeyi kabul etmeyin.