"anyone" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"anyone" Türkçe çeviri

TR
EN

anyone {isim}

volume_up
anyone
Anyone who views the link on your social network can forward it.
Sosyal ağınızda bağlantıyı görüntüleyebilen herkes bağlantıyı iletebilir.
Files in the Public folder are now accessible to anyone on your network.
Ortak klasördeki dosyalara artık ağınızda bulunan herkes erişebilir.
Files in this folder are accessible to anyone on your network.
Bu klasördeki dosyalara ağınızda bulunan herkes erişebilir.

Türkçe' de "anyone" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRemember that anyone using the computer will be able to see the password hint.
Bilgisayarı kullanan herhangi bir kişinin parola ipucunu görebileceğini unutmayın.
EnglishNow anyone else with an account on your computer can view the pictures.
Artık, bilgisayarınızda hesabı bulunan tüm kullanıcılar resimleri görüntüleyebilir.
EnglishBroadcasting the SSID makes the network visible to anyone within range of the network.
SSID'yi yayınlamak ağı ağ aralığındaki herkese görülebilir hale getirir.
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open, change, and create files
Ağ erişimi olan herkesin dosya açabilmesi, değiştirebilmesi ve oluşturabilmesi için paylaşımı aç
EnglishIs intended to harm or exploit minors—or anyone else—in any way.
Çocuklara herhangi bir yolla zarar vermeyi veya onları sömürmeyi amaçlıyorsa.
EnglishFiles in the Public folder are now accessible to anyone on your network.
Ortak klasördeki dosyalara artık ağınızda bulunan herkes erişebilir.
EnglishAnyone using this computer can already use any printer attached to the computer.
Bu bilgisayarı kullanan herhangi bir kişi, bilgisayara bağlı herhangi bir yazıcıyı zaten kullanabilir.
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open files
Ağa erişimi olan herhangi bir kişinin dosyaları açabilmesi için paylaşımı açma
EnglishAnyone who views the link on your social network can forward it.
Sosyal ağınızda bağlantıyı görüntüleyebilen herkes bağlantıyı iletebilir.
EnglishNow, anyone on your network who you've chosen to share with can find the files you've shared.
Artık, ağınızda dosya paylaşmayı seçtiğiniz kullanıcılar paylaştığınız dosyaları bulabilir.
EnglishIf you have a printer attached to your computer, you can share it with anyone on the same network.
Bilgisayarınıza takılı bir yazıcı varsa, bunu aynı ağda bulunan herkesle paylaşabilirsiniz.
EnglishThat's a disc that you can share with anyone else that you like.
Bu, istediğiniz herhangi biriyle paylaşabileceğiniz bir disktir.
EnglishYour files in the Public folder are now shared with anyone who has access to the Public folder.
Ortak klasördeki dosyalarınız, artık Ortak klasöre erişimi olan herkesle paylaştırılmış durumdadır.
EnglishAnyone connected to your network can receive your shared media.
Ağınıza bağlanan herhangi biri paylaşılan medyanızı alabilir.
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open files
Ağ erişimi olan herkesin dosyaları açabilmesi için paylaşımı aç
EnglishIf you remove an alias, the address will become available in 30 days to anyone who wants it.
Bir diğer adı kaldırırsanız bu adres 30 gün içinde isteyen herkes tarafından kullanılabilecek hale gelir.
EnglishFiles in this folder are accessible to anyone on your network.
Bu klasördeki dosyalara ağınızda bulunan herkes erişebilir.
EnglishAnyone can alter the contents of an unsigned driver.
İmzalanmamış sürücü içeriklerini herhangi bir kimse değiştirebilir.
EnglishIf you have a printer attached to your computer, you can share it with anyone on the same network.
Bilgisayarınıza bağlı bir yazıcınız varsa, onu aynı ağda bulunan herhangi bir kişiyle paylaşabilirsiniz.
EnglishYou can get the password from anyone else in the homegroup.
Ev grubundaki herhangi birinden parolayı edinebilirsiniz.