"antenna" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"antenna" Türkçe çeviri

EN

antenna {isim}

volume_up
antenna
The type of antenna that you have connected to your Windows Media Center computer.
Windows Media Center bilgisayarınıza bağladığınız anten tipi.
(This only applies if you are receiving a TV signal from an over-the-air antenna.)
(Bu yalnızca, anten üzerinden bir TV sinyali aldığınızda geçerlidir.)
Analog TV signals are typically sent via cable, satellite, or over-the-air to an antenna.
Analog TV sinyalleri, genellikle kablo, uydu veya anten kullanılarak alınır.
antenna

Türkçe' de "antenna" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick Digital TV Antenna Signal Strength, and then follow the instructions.
Dijital TV Anteni Sinyal Gücü'nü tıklatın ve ardından yönergeleri izleyin.
EnglishAnalog TV signals are typically sent via cable, satellite, or over-the-air to an antenna.
Analog TV sinyalleri, genellikle kablo, uydu veya anten kullanılarak alınır.
English(This only applies if you are receiving a TV signal from an over-the-air antenna.)
(Bu yalnızca, anten üzerinden bir TV sinyali aldığınızda geçerlidir.)
English(This only applies if you are receiving a TV signal from an over-the-air antenna.)
(Bu yalnızca hava anteninden bir TV sinyali alıyorsanız geçerlidir.)
EnglishThe type of antenna that you have connected to your Windows Media Center computer.
Windows Media Center bilgisayarınıza bağladığınız anten tipi.
EnglishCheck the information for your digital TV antenna to make sure that it supports digital TV.
Dijital TV'yi desteklediğinden emin olmak için dijital TV anteninizle ilgili bilgilere bakın.
EnglishAnalog TV signals are received through a cable TV feed or over the air, using an antenna.
Analog TV sinyalleri, kablolu TV veya anten kullanılarak alınır.
EnglishA TV signal source (such as from a TV antenna or a cable TV jack)
Bir TV sinyali kaynağı (TV anteni ya da kablolu TV prizi gibi).
English(This restriction does not apply if you are receiving a digital signal via satellite or over-the-air antenna.)
(Bu sınırlama, yalnızca, uydu veya anten üzerinden bir dijital sinyal aldığınızda geçerlidir.)
EnglishCheck the info that came with your wireless network adapter to see if you can install an additional antenna.
Ek anten takıp takamayacağınızı görmek için kablosuz ağ bağdaştırıcınızla birlikte verilen bilgilere bakın.
EnglishThe type of antenna that you have connected to your computer.
EnglishWindows Media Center supports a wide range of TV signal types, including antenna, cable TV, and satellite TV signals.
Windows Media Center anten, kablolu TV ve uydu TV sinyalleri gibi çeşitli TV sinyal türlerini destekler.
EnglishCheck the information that came with your wireless network adapter to see if you can install an additional antenna.
Ek anten takıp takamayacağınızı görmek için kablosuz ağ bağdaştırıcınızla birlikte verilen bilgilere bakın.
EnglishYour antenna isn't connected to the right input on your tuner, or the antenna signal is being blocked by something.
Anteniniz tarayıcınızın doğru girişine bağlanmamıştır veya anten sinyali bir şey tarafından engellenmektedir.
EnglishThe antenna placement or location is such that strong, consistent over-the-air digital TV signals cannot be received.
Antenin yerleştirilmesi veya konumu, güçlü ve kesintisiz havadan dijital TV sinyalini almaya uygun olmayabilir.
EnglishCheck the information that came with your wireless network adapter to see if you can install an additional antenna.
Dış anten takıp takamayacağınızı belirlemek için kablosuz ağ bağdaştırıcınızla birlikte gelen bilgileri inceleyin.
EnglishMake sure that the coaxial cable is firmly connected to both the digital TV tuner device and the digital TV antenna.
Eş eksenli kablonun, hem dijital TV tarayıcısı kartı aygıtına hem de dijital TV antenine takılı olduğundan emin olun.
EnglishTo do this, move the antenna to an unobstructed location, and then check the signal strength in Windows Media Center.
Bunu yapmakiçin, anteni önünde engel olmayan bir konuma taşıyın ve ardından Windows Media Center'da sinyal gücünü kontrol edin.
EnglishTry repositioning the antenna for better TV signal reception, then check the signal strength in Windows Media Center.
Anteni, TV sinyalini daha iyi alabilmesi için yeniden yerleştirin ve ardından Windows Media Center'da sinyal gücünü denetleyin.
EnglishFor more information about positioning your antenna to increase signal strength, check the information that came with the antenna.
Sinyal gücünü artırmak üzere anteninizi yerleştirme hakkında daha fazla bilgi için, antenle birlikte gelen belgelere bakın.

"antenna" için eşanlamlılar (İngilizce):

antenna
dish antenna