"and so ..." için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"and so ..." Türkçe çeviri

TR
EN

and so ... {bağlaç}

volume_up
and so ...

Türkçe' de "and so ..." için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishPress any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
İstendiğinde herhangi bir tuşa basın ve yönerge görüntülenirse bunları izleyin.
EnglishThis setting can be changed so that Media Center will download movie information:
Bu ayar, Media Center film bilgilerini karşıdan yükleyecek şekilde değiştirilebilir:
EnglishLocate and click a picture in the picture library so the picture appears full screen.
Resim kitaplığında resmi bulun ve tıklatın; böylece resim tam ekran görüntülenir.
EnglishUses the 2.4 GHz frequency so it has the same interference problems as 802.11b
2.4 Ghz frekansını kullandığı için 802.11b'deki girişim sorunlarına sahiptir
EnglishDuring this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.
Kurulumun bu bölümünde fareniz çalışmaz, bu nedenle klavyeyi kullanmanız gerekir.
EnglishWorking at Jabra is about putting technology to work so that people can be free.
Jabra'da çalışmak, insanları özgür kılmak için teknolojiyi çalıştırmaktır.
EnglishProblem descriptions and solutions are saved, so you can view them at any time.
Sorun açıklamaları ve çözümler, istediğiniz zaman görüntüleyebilmeniz için kaydedilir.
EnglishSo, for example, you might continue to see a scanner or fax icon for the device.
Böylece örneğin, aygıt için bir tarayıcı veya faks simgesi görmeye devam edebilirsiniz.
EnglishDoing so converts the contact into a format that does not work with People Near Me.
Bunu yapmak kişiyi Yakınımdaki Kişiler'le çalışmayan bir biçime dönüştürür.
EnglishSend a link to your movie in an email to family and friends so they won’t miss it.
Ailenize ve arkadaşlarınıza kaçırmamaları için e-posta ile filminize bağlantı yollayın.
EnglishOnce you do so, you can download music and video files from the online stores.
Bunu yaptıktan sonra çevrimiçi mağazalardan müzik ve video dosyaları yükleyebilirsiniz.
EnglishTo do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
Bunu yapmak için Player CD'yi çevrimiçi veritabanındaki bir girdiyle eşleştirmeyi dener.
EnglishSelect the Group similar taskbar buttons check box so that it is checked.
İşaretlenmesi için Benzer görev çubuğu düğmelerini grupla onay kutusunu seçin.
EnglishPosition the folder windows on the desktop so you can see the contents of both of them.
Klasör pencerelerini her iki klasöründe içeriğini görebilecek şekilde yerleştirin.
EnglishThey're hazardous to your balloon and ball, so keep those items away from fixed objects.
Balonunuz ve topunuz için tehlikelidirler, bunları sabit nesnelerden uzakta tutun.
EnglishThe setting will be saved so that you won't need to change it the next time you connect.
Ayar kaydedilir, böylece bir sonraki bağlantınızda değiştirmek zorunda kalmazsınız.
EnglishTo do so, on the computer that you want someone to connect to, follow these steps:
Bunun için, bir kişinin bağlanmasını istediğiniz bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin:
EnglishTo adjust Internet Explorer so it can display images, do the following:
Internet Explorer'ı resimleri gösterecek şekilde ayarlamak için şunları yapın:
EnglishPress any key when prompted to do so, and then follow any instructions that appear.
Yapmanız istendiğinde herhangi bir tuşa basın ve ardından görünen yönergeleri uygulayın.
EnglishLock the Narrator key so you don’t have to press it for each command (Caps Lock).
Her bir komut için basmanız gerekmemesi için Ekran Okuyucusu tuşunu kilitleyin (Caps Lock).

"and so on" için eşanlamlılar (İngilizce):

and so on
and so forth

Türkçe de "and so ..." için benzer çeviriler

and bağlaç
Turkish
so bağlaç
so isim
even so zarf
and then zarf
Turkish
and yet bağlaç