"And must be" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"And must be" Türkçe çeviri

EN

And must be

volume_up

Türkçe' de "And must be" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe PC that the printer is connected to must be turned on to use the printer.
Yazıcıyı kullanmak için yazıcının bağlı olduğu bilgisayarın açık olması gerekir.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Eş Ağ Gruplandırma ve Ev Grubu Sağlayıcısı hizmetlerinin her ikisi de çalışmalıdır.
EnglishYour current version of Windows must be running when you begin installing Windows 8.
Windows 8 yüklemeye başladığınızda geçerli Windows sürümünüz çalışıyor olmalıdır.
EnglishTo burn a CD, you must have a CD burner connected to or installed in your computer.
CD'ye yazmak için, bilgisayarınıza takılı ve yüklü bir CD yazıcınız olmalıdır.
EnglishIf your PC is on a domain, your system administrator must reset your password.
Bilgisayarınız etki alanı üzerindeyse parolanızı sistem yöneticiniz sıfırlamalıdır.
EnglishDuring this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.
Kurulumun bu bölümünde fareniz çalışmaz, bu nedenle klavyeyi kullanmanız gerekir.
EnglishYou must collect these origami pieces or burn them in order to complete your task.
Görevinizi tamamlamak için bu origami parçalarını toplamalı ve yakmalısınız.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Eş Ağ Gruplandırma ve Ev Grubu Sağlayıcısı‌ hizmetlerinin her ikisi de çalışmalıdır.
EnglishThe balloon is the object you must guide through the puzzle to get to the light bulb.
Balon, ampule ulaşmak için bulmacanın içinde yönlendirmeniz gereken nesnedir.
English(All participants must have computers running this version of Windows.)
(Tüm katılımcıların bilgisayarlarında Windows'un bu sürümü çalışıyor olmalıdır.)
EnglishTo reinstall your old operating system, you must have the original installation disc.
Eski işletim sisteminizi yeniden yüklemek için özgün yükleme diskiniz olması gerekir.
EnglishYes, you must have a device that supports copying from the device to the Player library.
Evet, aygıttan Player kitaplığına kopyalamayı destekleyen bir aygıtınız olmalıdır.
EnglishYou must reinstall hardening if you want the increased security level.
Güvenlik düzeyini artırmak istiyorsanız, sağlamlaştırmayı yeniden yüklemelisiniz.
EnglishEnvironments where all applications must be pre-approved and installed centrally.
Tüm uygulamaların önceden onaylanmasını ve merkezi olarak yüklenmesini gerektiren ortamlar.
EnglishFor someone to share control of your computer, you must give the person permission.
Bir kişinin bilgisayarınızın denetimini paylaşması için, bu kişiye izin vermeniz gerekir.
EnglishTo run genuine Windows validation, you must install an ActiveX control.
Orijinal Windows doğrulamasını yapabilmek için bir ActiveX denetimi yüklemelisiniz.
EnglishYou must use the existing name of the volume or the conversion will be canceled.
Birimin varolan adını kullanmazsanız dönüştürme işlemi iptal edilir.
EnglishThat means media streaming must be turned on, if you haven't already done so.
Bu, henüz yapmadıysanız medya akışını açmanız gerektiği anlamına gelir.
EnglishFor Remote Assistance to work, the computer must pass the UPnP Support test.
Uzaktan Yardım'ın çalışması için bilgisayarın UPnP Desteği sınamasından geçmesi gerekir.
EnglishTo reinstall your old operating system, you must have the original installation disc.
Eski işletim sistemini yeniden yüklemek için orijinal yükleme diskinizin olması gerekir.

Türkçe de "And must be" için benzer çeviriler

must isim
and bağlaç
Turkish
field must be