EN

Analyzing

volume_up

Türkçe' de "Analyzing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOnce Windows is finished analyzing the disk, you can check the percentage of fragmentation on the disk in the Last Run column.
Windows diski çözümlemeyi tamamladığında, diskin parçalanma oranını Son Çalıştırma sütunundan denetleyebilirsiniz.
EnglishAfter Windows is finished analyzing the drive, check the Current status column to see whether you need to optimize the drive.
Windows sürücüyü çözümlemeyi tamamladıktan sonra, Geçerli durum sütununu denetleyerek sürücüyü iyileştirmeniz gerekip gerekmediğini görün.
EnglishIt operates in the background as you browse the web, analyzing webpages and determining if they have any characteristics that might be suspicious.
Web sayfalarını inceleyip şüpheli özelliklerinin bulunup bulunmadığını belirleyerek web'de gezinirken arka planda çalışır.

"analyzer" için eşanlamlılar (İngilizce):

analyzer
English