EN

analysis {isim}

volume_up
analysis (ayrıca: calculus)
This information is also aggregated for statistical analysis.
Bu bilgiler, istatistiksel analiz için de toplanır.
Profiles of browsing preferences can be used in a variety of ways, including for analysis and serving targeted advertisements.
Gözatma tercihleri profilleri, analiz ve hedefli reklamların sunumu dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılabilir.
Many webpages use content—such as advertisements, maps, or web analysis tools—from websites other than the one you are visiting.
Çoğu web sayfası, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesinin dışındaki sitelerin sağladığı reklamlar, haritalar veya web analiz araçları gibi içerikleri kullanır.
Bildirim daha kapsamlı çözümleme amacıyla kullanılır.
Watson, the system failure or "crash" analysis tool, has been replaced in this version of Windows with Problem Reports and Solutions.
Watson sistem hatası ve "çökme" çözümleme aracı bu Windows sürümünde yerini Sorun Raporları ve Çözümler'e bırakmıştır.
Microsoft uses standard computer information to provide you Internet enabled services, to help improve our products and services, and for statistical analysis.
Microsoft standart bilgisayar bilgilerini; İnternet'e dayalı hizmetleri size sunmak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve istatistiksel çözümleme yapmak için kullanır.

Türkçe' de "analysis" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThis information is also aggregated for statistical analysis.
EnglishWe build on this analysis to identify…
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
EnglishThe report is used for further analysis.
Bildirim daha kapsamlı çözümleme amacıyla kullanılır.
EnglishWebsites are categorized initially by computer analysis and then the results are verified by human reviewers.
Web siteleri önce bilgisayar çözümlemesiyle kategorilere ayrılır ve sonra sonuçlar insanlar tarafından incelenerek doğrulanır.
EnglishProfiles of browsing preferences can be used in a variety of ways, including for analysis and serving targeted advertisements.
Gözatma tercihleri profilleri, analiz ve hedefli reklamların sunumu dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılabilir.
EnglishWeb analysis or web measurement tools report website visitors' browsing habits, and are not always obvious to you.
Web analizi veya web ölçme araçları, web sitesi ziyaretçisinin gözatma alışkanlıklarını bildirir ve her zaman açıkça görülemeyebilir.
EnglishProfiles of browsing preferences can be used in a variety of ways, including for analysis and serving targeted advertisements.
Gözatma tercihleri profilleri hedeflenmiş reklamları tanılama ve sunma dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde kullanılabilir.
EnglishWeb analysis or web measurement tools report website visitors' browsing habits, and are not always obvious to you.
Web analizi veya web ölçüm araçları web sitesine ziyaretçilerin alışkanlıklarını bildirir ve sizin tarafınızdan her zaman fark edilmeyebilir.
Englishvirtual population analysis (vpa)
EnglishWatson, the system failure or "crash" analysis tool, has been replaced in this version of Windows with Problem Reports and Solutions.
Dr. Watson sistem hatası ve "çökme" çözümleme aracı bu Windows sürümünde yerini Sorun Raporları ve Çözümler'e bırakmıştır.
Englishvirtual population analysis (vpa)
Englishsequential population analysis
Englishsequential population analysis
Englishvirtual population analysis (vpa)
Englishvirtual population analysis (vpa)
Englishexploratory data analysis
Englishexploratory data analysis
EnglishMany webpages use content—such as advertisements, maps, or web analysis tools—from websites other than the one you are visiting.
Web sayfalarının çoğu ziyaret ettiğinizin dışındaki web sitelerinin içeriğini (reklamlar, haritalar veya web tanılama araçları gibi) kullanır.

"analysis" için eşanlamlılar (İngilizce):

analysis