EN

analog {sıfat}

volume_up
analog
For example, one dual analog tuner counts as two analog tuners.
Örneğin, bir çiftli analog tarayıcı iki analog tarayıcı olarak sayılır.
For example, one dual analog tuner counts as two analog tuners.
Örneğin, bir ikili analog tarayıcı, iki analog tarayıcı sayılır.
Analog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)
Analog TV tarayıcısı (alıcı herhangi bir dijital sinyali analoga dönüştürür)
analog
volume_up
örneksel {sıf.}
Gravis Örneksel Pro Oyun Çubuğu
Gravis Örneksel Oyun Çubuğu
Gravis Örneksel Pro Oyun Çubuğu
TR

analog {sıfat}

volume_up
analog (ayrıca: örneksel)
Örneğin, bir çiftli analog tarayıcı iki analog tarayıcı olarak sayılır.
For example, one dual analog tuner counts as two analog tuners.
Örneğin, bir ikili analog tarayıcı, iki analog tarayıcı sayılır.
For example, one dual analog tuner counts as two analog tuners.
Analog TV tarayıcısı (alıcı herhangi bir dijital sinyali analoga dönüştürür)
Analog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)

Türkçe' de "analog" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSome DV cameras also allow you to connect to an analog device, such as a VCR.
Bazı DV kameralar VCR gibi bir analog aygıta bağlanmanıza da olanak tanır.
EnglishThe yellow RCA connector should not be plugged into the analog video camera or VCR.
DV kameradaki, oynatma ayarları menüsüne ulaşmayı sağlayan düğmeye basın.
EnglishRepeat steps 9 through 12 for each part of the analog videotape that you want to import.
Analog videoyu alma işlemini tamamladığınızda, Son'u tıklatarak Video Al'ı kapatın.
EnglishWindows Media Center supports a number of analog and digital TV signals.
Windows Media Center, analog ve dijital olarak birçok TV sinyalini destekler.
EnglishAnalog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)
Analog TV tarayıcısı (alıcı herhangi bir dijital sinyali analoga dönüştürür)
EnglishAnalog TV signals are typically sent via cable, satellite, or over-the-air to an antenna.
Analog TV sinyalleri, genellikle kablo, uydu veya anten kullanılarak alınır.
EnglishThe DV camera will convert the video from the analog source into digital video.
DV kamera analog kaynaktaki videoyu dijital videoya dönüştürür.
EnglishOn the analog video camera or VCR (or remote control), press STOP.
Analog video bandın almak istediğiniz her bölümü için 8 - 11 arası adımları yineleyin.
EnglishAnalog (for example, local and basic cable channels, but no premium or digital TV channels)
Analog (örneğin, yerel veya temel kablo kanalları; premium veya dijital TV kanalları değil)
EnglishSome popular analog video formats include 8mm, Hi-8, VHS, and S-VHS (to name a few).
Analog-dijital sinyal dönüştürmeyi destekleyen bir DV kamera
EnglishAnalog TV signals are received through a cable TV feed or over the air, using an antenna.
Analog TV sinyalleri, kablolu TV veya anten kullanılarak alınır.
EnglishFor example, one dual analog tuner counts as two analog tuners.
Örneğin, bir çiftli analog tarayıcı iki analog tarayıcı olarak sayılır.
EnglishMedia Center supports a number of analog and digital TV signals.
Media Center birkaç analog ve dijital TV sinyalini desteklemektedir.
EnglishFor example, one dual analog tuner counts as two analog tuners.
Örneğin, bir ikili analog tarayıcı, iki analog tarayıcı sayılır.
EnglishExamples of analog TV signals include NTSC, PAL, and SECAM.
Analog TV sinyali örneklerinin arasında NTSC, PAL ve SECAM bulunur.
EnglishExamples of analog TV signals include NTSC, PAL, and SECAM.
Analog TV sinyaline örnek olarak NTSC, PAL ve SECAM verilebilir.
EnglishA TV tuner is a device that enables you to connect an analog or digital TV signal to your computer.
TV tarayıcısı bilgisayarınıza bir analog veya dijital TV sinyali bağlamanızı sağlayan bir aygıttır.
EnglishMost dial-up modems work only with analog phone lines.
Çoğu çevirmeli modemler yalnızca analog telefon hatlarıyla çalışır.
EnglishAn analog or digital TV tuner is required to play and record live TV in Windows Media Center.
Windows Media Center'da canlı TV izlemek ve kaydetmek için analog veya dijital TV tarayıcısı gerekmektedir.
EnglishAn analog or digital TV tuner is required to play and record live TV in Windows Media Center.
Windows Media Center'da canlı TV izlemek ve kaydetmek için analog veya dijital TV tarayıcısı kartı gereklidir.

"analog" için eşanlamlılar (İngilizce):

analog
analogy
analogous
analog computer