"an arrow" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"an arrow" Türkçe çeviri

TR
EN

an arrow {isim}

volume_up
an arrow (ayrıca: Arrow)
Ctrl+Left Arrow, Ctrl+Right Arrow, Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Down Arrow
Ctrl+Sol Ok, Ctrl+Sağ Ok, Ctrl+Yukarı Ok, Ctrl+Aşağı Ok
Arrows (Right arrow, Left arrow, Up arrow, Down arrow)
Oklar (Sağ ok, Sol ok, Yukarı ok, Aşağı ok)
Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı Ok

Türkçe' de "an arrow" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThey include the arrow keys, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE, and INSERT.
Bunlar arasında, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ve Insert yer alır.
EnglishThis jack often has a symbol showing an arrow pointing away from the jack.
Bu jakta genellikle jaktan çıkışı işaret eden bir oku gösteren sembol bulunur.
EnglishClick the down arrow next to the Scan button, and then click Custom Scan.
Tara düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklatıp, ardından Özel Tarama'yı tıklatın.
EnglishClick the Down Arrow next to the Scan button, and then click Full Scan.
Tara düğmesinin yanındaki Aşağı Ok'u tıklatıp, ardından Tam Tarama'yı tıklatın.
EnglishNotice that the icon on your desktop has an arrow in the lower-left corner.
Masaüstünüzdeki simgenin sol alt köşesinde bir ok bulunduğuna dikkat edin.
EnglishIn the navigation pane, click the arrow next to Playlists to expand the view.
Gezinti bölmesinde, Çalma Listeleri'nin yanındaki oku tıklatarak bu görünümü genişletin.
EnglishClick the arrow below the Library tab, and then click Add to Library.
Kitaplık sekmesinin altındaki oku tıklatıp ardından Kitaplığa Ekle'yi tıklatın.
EnglishClick the arrow below the Library tab, and then click Add to Library.
Kitaplık sekmesinin altındaki oku tıklatın ve sonra Kitaplığa Ekle'yi tıklatın.
EnglishYou can also see any matches found by clicking the drop-down arrow of the search box.
Ayrıca arama kutusunun aşağı okunu tıklatarak bulunabilecek eşleşmeleri görebilirsiniz.
EnglishClick the arrow next to the Add to favorites button, and then select Import and export.
Sık kullanılanlara ekle düğmesinin yanındaki oku ve ardından Al ve ver öğesini seçin.
EnglishClick the arrow below the Library tab, and then click More Options.
Kitaplık sekmesinin altındaki oku tıklatın ve sonra Diğer Seçenekler'i tıklatın.
EnglishShortcut icons have an arrow in the lower-left corner, as in this example:
Kısayol simgelerinin sol alt köşesinde bir ok simgesi bulunur (bu örnekte olduğu gibi):
EnglishShortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
Kısayollar asıl dosyadan simgenin üzerinde görüntülenen ok işaretiyle ayrılır.
EnglishOn the next screen, tap the forward or back arrow to select the level you want to play.
Sonraki ekranda, oynamak istediğiniz düzeyi seçmek için ileri ve geri oklarına dokunun.
EnglishClick the arrow to the right of the search box, and then click Manage Search Providers.
Arama kutusunun sağındaki oku tıklatın ve ardından Arama Sağlayıcıları Yönet'i tıklatın.
EnglishClick the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Shuffle.
Eşitle sekmesinin altındaki oku tıklatın, aygıtın üzerine gelin ve ardından Karıştır'i tıklatın.
EnglishIn Calendar, click the arrow next to New, and then click Birthday.
Takvim'de, Yeni'nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Doğum Günü'ne tıklayın.
EnglishClick the arrow below the Sync tab, and then click More Options.
Eşitle sekmesinin altındaki oku tıklatın ve ardından Diğer Seçenekler'i tıklatın.
EnglishIf you click the arrow next to the Views button, you have even more choices.
Görünümler düğmesinin yanında bulunan oku tıklatırsanız, daha fazla seçeneğe sahip olursunuz.
EnglishIf you're using a desktop computer, click Setting, click the arrow, and then click No.
Masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız, Ayar'ı, oku ve Hayır'ı tıklatın.

Türkçe de "an arrow" için benzer çeviriler

an
Turkish
an tanımlık
Turkish
an unnamed file isim
down arrow isim
delete arrow
Turkish
an AutoShape isim
an arc isim
Turkish
an attachment isim
Turkish
an object isim
Turkish
up arrow isim
bow and arrow isim
Turkish
Two-headed arrow isim
an edit control isim
an oval isim
Turkish
black arrow isim
Turkish