"Amount Used" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Amount Used" Türkçe çeviri

EN

Amount Used {isim}

volume_up

Türkçe' de "Amount Used" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishNonpaged is the amount of RAM memory used by the kernel.
"Diske alınmamış", çekirdek tarafından kullanılan RAM belleği miktarını belirtir.
EnglishCached refers to the amount of physical memory used recently for system resources.
"Önbelleğe Alınmış" ifadesi ise sistem kaynakları için son zamanlarda kullanılan fiziksel bellek miktarını belirtir.
EnglishNote the amount of Space used, Space free and Total size.
Kullanılan alan, Boş alan ve Toplam boyut miktarını not edin.
EnglishUnder Kernel Memory (MB), Total shows the amount of memory being used by the core part of Windows, called the kernel.
Çekirdek Bellek (MB) altındaki Toplam; Windows'un çekirdek adı verilen temel unsuru tarafından kullanılan bellek miktarını gösterir.
EnglishInternet service providers can charge by the amount of data used (the amount of data sent and received by your PC).
Internet hizmeti sağlayıcıları kullanılan veri miktarı kadar ücretlendirme yapabilirler (bilgisayarınızın gönderdiği ve aldığı veri miktarı).
EnglishWith this type of plan, providers charge you according to the amount of data used (the amount of data sent and received by your PC).
Bu hizmet türü ile, sağlayıcılar kullandığınız veri miktarına göre (bilgisayarınız tarafından gönderilen ve alınan veri miktarı) ücretlendirme yapar.

Türkçe de "Amount Used" için benzer çeviriler

amount isim
amount of money isim
Turkish
to be used fiil
Filter used
by amount used
by percent used
can be used
filter used