EN

amortised cost {isim}

volume_up
1. Muhasebe

Türkçe' de "amortised cost" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

Englishamortised cost of a financial asset or financial liability
finansal varlık veya yükümlülüklerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş değeri
Englishamortised cost of a financial asset or financial liability
finansal varlık veya yükümlülüklerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş değeri

Türkçe de "amortised cost" için benzer çeviriler

cost isim
original cost isim
unavoidable cost isim
loan cost isim
incidental cost isim
opportunity cost isim
unit cost isim
joint cost isim
development cost isim
accounting cost isim
low cost isim
carried at cost
current cost
deemed cost isim