"among" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"among" Türkçe çeviri

EN

among {edat}

volume_up
among (ayrıca: amidst, Between)
Switch among three banks of six programmable macro keys to assign up to 18 macros per profile.
Üç sıralık altı programlanabilir makro tuşu arasında dolaşarak her bir profil için 18’e kadar makro ekleyin.
You can use Windows to burn a data disc, which is useful for storing, archiving, and sharing files among different computers.
Diske veri yazmak için Windows'u kullanabilirsiniz; bu, dosyaları farklı bilgisayarlar arasında depolamak, arşivlemek ve paylaşmak için kullanışlı bir işlemdir.
The Internet Explorer search box lets you add additional search providers and switch among them to improve your search results.
Internet Explorer arama kutusu, yeni arama sağlayıcıları eklemenize ve arama sonuçlarınızı iyileştirmek için bu sağlayıcılar arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Türkçe' de "among" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can also share one Internet connection among two or more network computers.
Bir Internet bağlantısını ağdaki iki veya daha çok bilgisayarla da paylaşabilirsiniz.
EnglishYou can share one Internet connection among two or more network computers.
Internet bağlantısını ağdaki iki veya daha çok bilgisayarla paylaşabilirsiniz.
EnglishUSB devices are among the easiest devices to connect to your computer.
USB aygıtları bilgisayarınıza en kolay bağlanabilen aygıtlar arasındadır.
EnglishUSB (universal serial bus) devices are among the easiest devices to connect to your PC.
USB (evrensel seri yol) cihazları bilgisayarınıza en kolay bağlanabilen cihazlar arasındadır.
EnglishThe main difference among them is how the computers and other resources on the networks are managed.
Bunların arasındaki önemli fark bilgisayar ve diğer kaynakların ağlarda yönetilme biçimidir.
EnglishSwitch among three banks of six programmable macro keys to assign up to 18 macros per profile.
Üç sıralık altı programlanabilir makro tuşu arasında dolaşarak her bir profil için 18’e kadar makro ekleyin.
EnglishIt also depends on whether you want to share an Internet connection among all the computers on the network.
Ayrıca, Internet bağlantısını ağdaki tüm bilgisayarlara paylaştırmak isteyip istemediğiniz de bir etkendir.
EnglishIt also depends on whether or not you want to share an Internet connection among all the computers on the network.
Ayrıca, Internet bağlantısını ağdaki tüm bilgisayarlara paylaştırmak isteyip istememenize de bağlıdır.
EnglishAmong other reasons, you can't move the library from one computer to another because the links in the database would no longer be correct.
Diğer nedenlerin yanı sıra, veritabanındaki bağlantılar artık doğru olmayacağından kitaplığınızı bir bilgisayardan diğerine taşıyamazsınız.
EnglishYou can use Windows to burn a data disc, which is useful for storing, archiving, and sharing files among different computers.
Diske veri yazmak için Windows'u kullanabilirsiniz; bu, dosyaları farklı bilgisayarlar arasında depolamak, arşivlemek ve paylaşmak için kullanışlı bir işlemdir.
EnglishUsing a strong password is among the most important steps you can take to protect your computer from hackers and other unwelcome users.
Güçlü parola kullanma, bilgisayarınızı korsanlardan ve diğer kötü niyetli kullanıcılardan korumak için uygulayabileceğiniz en önemli önlemler arasındadır.
EnglishThe Internet Explorer search box lets you add additional search providers and switch among them to improve your search results.
Internet Explorer arama kutusu, yeni arama sağlayıcıları eklemenize ve arama sonuçlarınızı iyileştirmek için bu sağlayıcılar arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.
EnglishYou can use the Internet Explorer search box to add additional search providers and then switch among them to improve your search results.
Arama sonuçlarınızı daha iyi hale getirmek üzere ek arama sağlayıcıları ekleyip, bunlar arasında geçiş yapmak için Internet Explorer arama kutusunu kullanabilirsiniz.
EnglishAmong other reasons, you can't move the Player Library from one computer to another because the links in the database would no longer be correct.
Player Kitaplığı'nızı bir bilgisayardan diğerine taşıyamamanızın nedenlerinden biri de, veritabanındaki bağlantıların taşıma sonrası artık doğru olmayacağıdır.
English(That's because network administrators want to ensure consistency among computers and maintain configuration control as much as possible.)
(Bunun nedeni, ağ yöneticilerinin bilgisayarlar arasında tutarlık sağladıklarından ve yapılandırma üzerinde olabildiği kadar çok denetim sahibi olduklarından emin olmak istemeleridir.)