EN

always {zarf}

volume_up
The steps for generating a new app password are always the same:
Yeni bir uygulama parolası oluşturmanın adımları her zaman şu şekildedir
Do you always resolve them the same way, such as always choosing the most recent version?
Çakışmaları her zaman en son sürümü seçmek gibi bir yolla mı çözümlüyorsunuz?
Shared files always include the latest changes and additions
Paylaşılan dosyalar her zaman en son değişiklikleri ve eklemeleri içerir
always (ayrıca: ever)
Some Bluetooth enabled devices are always in discovery mode.
Bazı Bluetooth aygıtları daima bulma modundadır.
You can help protect a homegroup with a password, and you'll always be able to choose what you share with the group.
Ev grubunu parolayla korumaya yardımcı olabilirsiniz ve grupla paylaşacaklarınızı daima seçebilirsiniz.
The homegroup is protected with a password, and you'll always be able to choose what you share with the group.
Ev grubunu parolayla korunur ve grupla paylaşacaklarınızı daima seçebilirsiniz.

Türkçe' de "always" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishNow your app will always be available in one tap or click from the taskbar.
Artık uygulamanız tek bir dokunuş veya tıklamayla görev çubuğundan çalıştırılabilir.
EnglishHowever, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.
Ancak, az sayıda program çalıştırmak her zaman uygun ve mümkün olmayabilir.
EnglishMost people always sync with the latest version of a file and overwrite the older version.
Çoğu kişi her zaman dosyanın son sürümünü eşitleyip eski sürümün üzerine yazar.
EnglishYou can always decide whether to install a driver that's unsigned or has been altered.
İmzalanmamış veya değiştirilmiş bir sürücüyü yükleyip yüklemeye karar verebilirsiniz.
EnglishDo you always resolve them the same way, such as always choosing the most recent version?
Çakışmaları her zaman en son sürümü seçmek gibi bir yolla mı çözümlüyorsunuz?
EnglishIf you turn a system icon off, you can always turn it back on later.
Bir sistem simgesini devre dışı bırakırsanız, daha sonra etkinleştirebilirsiniz.
EnglishTo turn on Do Not Track, check the Always send Do Not Track header check box.
İzleme isteğini açmak için, Her zaman İzleme üstbilgisi gönder onay kutusunu işaretleyin.
EnglishYou can always get here by clicking the Home button on the toolbar.
Bu sayfaya, araç çubuğundaki Giriş Sayfası düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.
EnglishYou can always return to this article later to try more power-saving tips.
Güç tasarrufuyla ilgili daha fazla ipucu denemek için bu makaleye her zaman dönebilirsiniz.
EnglishYou can keep gadgets on top of your open windows so they're always visible.
Her zaman görünür olması için araçları açık pencerelerinizin en üstüne yerleştirebilirsiniz.
EnglishTurn Do Not Track on by selecting the Always send Do Not Track header check box.
İzleme özelliğini Her zaman İzleme üstbilgisini gönder onay kutusunu işaretleyerek etkinleştirin.
EnglishYou can always change it later using the Windows To Go item in Control Panel.
Denetim Masası'ndaki Windows To Go öğesini kullanarak her zaman daha sonra değiştirebilirsiniz.
EnglishIf you disable an add-on, you can always turn it back on again.
Bir eklentiyi devre dışı bıraktığınızda, her zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz.
EnglishChances are, you already have ways to make sure your mobile PC always has power.
Taşınabilir bilgisayarınızın gücü olduğundan emin olmak için kullandığınız yöntemler mutlaka vardır.
EnglishTo turn off Do Not Track, uncheck the Always send Do Not Track header check box.
İzleme isteğini kapatmak için, Her zaman İzleme üstbilgisi gönder onay kutusunun işaretini kaldırın.
EnglishBut if you make a mistake, that's okay—you can always start over.
Ancak bir hata yaparsanız sorun olmaz, her zaman baştan başlayabilirsiniz.
EnglishYou always need to have an available TV tuner on your PC for each scheduled recording.
Planlanan her kayıt için bilgisayarınızda her zaman kullanılabilir bir TV tarayıcısı olmalıdır.
EnglishFor Do you have an "always on" Internet connection, click No, and then click Next.
Internet Bağlantınızı Ayarlayın ekranında, İleri'yi tıklatın.
EnglishIn either case, you can always view a complete list of changes made.
Her iki durumda da her zaman yapılan değişikliklerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.
EnglishTurn Do Not Track off by clearing the Always send Do Not Track header check box.
İzleme özelliğini Her zaman İzleme üstbilgisini gönder onay kutusunu temizleyerek devre dışı bırakın.

"always" için eşanlamlılar (İngilizce):

always